Lesná hospodárska evidencia

skipmenu

tomenu

Usmernenie č. 1/2018 NLC-ÚLZI Zvolen k vedeniu lesnej hospodárskej evidencie 

v období ukončenia platnosti programu starostlivosti o lesy do právoplatného schválenia nového programu starostivosti o lesy

Usmerenie PDF

NSRV ARVI NSRV
tomenu