AKTUÁLNE PROBLÉMY LESNÉHO ŠKôLKARSTVA, SEMENÁRSTVA A UMELEJ OBNOVY LESA 2010

skipmenu

tomenu

V dňoch 16. a 17. júna 2010 sa v Liptovskom Jáne uskutoční 9. ročník medzinárodného seminára "AKTUÁLNE PROBLÉMY LESNÉHO ŠKôLKARSTVA, SEMENÁRSTVA A UMELEJ OBNOVY LESA 2010". Seminár  je financovaný z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 a cieľovou skupinou sú producenti LRM, obhospodarovatelia zdrojov LRM a obhospodarovatelia lesného pôdneho fondu. 

Pozvánku a prihlášku si môžete stiahnúť.
NSRV ARVI NSRV
tomenu