Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa

skipmenu

tomenu

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM -  Lesnícky výskumný ústav Zvolen
v spolupráci s
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ŠL TANAP-u a Slovenskou lesníckou spoločnosťou – členom ZSVTS

Vás 10. – 11. sepmtembra 2014 pozývajú na 2. ročník medzinárodnej konferencie

AKTUÁLNE PROBLÉMY V ZAKLADANÍ A PESTOVANÍ LESA 2014

Hotel Panorama Resort**** Štrbské pleso

pozvánka.pdf

NSRV ARVI NSRV
tomenu