Cena ITAPA 2013

skipmenu

tomenu

Cena ITAPA 2013

 

V rámci Kongresu ITAPA 2013: Putting IT together, ktorý sa konal v dňoch 12.-13.11.2013 v priestoroch hotela Crowne Plaza v Bratislave odborná komisia Cena ITAPA 2013 udelila NLC-ÚLZI 2.miesto v kategórii Zlepšovanie procesov za projekt Monitoring stavu lesa a krajiny metódami diaľkového prieskumu Zeme.


• Prihlasovateľ: Národné lesnícke centrum

• Dodávateľ/realizátor projektu: EMM, spol. s. r. o.

• Základné informácie: Projekt prináša podstatne lepší stav informovanosti o stave lesov, a to až pri 60 % poklese nákladov na zber údajov oproti tradičným metódam. Výstupom projektu je podrobné zmapovanie stavu a všetkých aktivít v lesoch, a to v 3D podobe. Cieľom je najmä poskytnúť poklady na komplexné plánovanie, aby sa eliminovali negatívne dopady škodlivých

činiteľov, klimatických zmien, ale aj zabránilo nelegálnym aktivitám. Cez projekt je tiež možné kontrolovať hospodárenie v lesoch a kontrolu plnenia povinností vlastníkov. V rámci projektu sa získané údaje spracovávajú do interaktívnej 3D mapy. Celkovo takto projekt pokrýva až 1/10 celého územia Slovenska. Projekt je pozoruhodný sofistikovanou technikou zberu dát, keď sa využívajú rôzne technológie snímkovania (ako multispektrálne či infračervené snímky kombinované s laserovým skenerom) a následne ich automatickým spracovaním do 3D geopriestorových údajov.

CenaITAPA2013_1b

www.itapa.sk

NSRV ARVI NSRV
tomenu