DIAĽKOVÝ PRIESKUM ZEME - LESY V MENIACICH SA PRÍRODNÝCH PODMIENKACH

skipmenu

tomenu

Dňa 19. novembra 2009 sa v budove Národného lesníckeho centra vo Zvolene uskutoční vedecký seminár "Diaľkový prieskum zeme - Lesy v meniacich sa prírodných podmienkach". Bližšie informácie nájdete tu.

NSRV ARVI NSRV
tomenu