EUFOFINET Workshop

skipmenu

tomenu

 

EUFOFINET_Logo_A4-noBGNárodné lesnícke centrum v rámci programu spolupráce európskych regiónov INTERREG IVC, organizuje medzinárodný 3 dňový workshop projektu Eufofinet, zameraného na riešenie problematiky lesných požiarov. Zúčastnia sa  ho reprezentanti – odborníci  ôsmich krajín EÚ podieľajúcich sa na tomto projekte . Cieľom projektu je výmena skúseností v detekovaní a boji s lesnými požiarmi a na ich základe  vypracovanie pravidiel efektívneho systému a praktík pri prevencii, včasnom diagnostikovaní a efektívnom hasení lesných požiarov

 

 

Forest fire detection strategies

21. – 25. May 2012

Venue: hotel Kaskády in Sielnica near Zvolen, Slovakia

Contact : Jozef Capuliak (capuliak@nlcsk.org ), Milan Lalkovič (lalkovic@nlcsk.org)

Draft of program

Monday 21st of May

 

Arrival of participants

Accomodation in hotel Kaskady (www.hotelkaskady.sk)

 

Tuesday 22nd of May

8:30 – 17:00 

Technical workshop „Forest fire detection strategies”, welcome, presentations

 

18:00 

Sightseeing of Zvolen (capitol of forestry in Slovakia)

 

Wednesday 23rd of May

8:30 – 17:00

Field trip: Forest fire detection strategies presentation

17:00 – 19:00

Steering comittee

 

Thursday 24th of May

6:30 – 18:00

Sightseeing tour to National park High Tatras + presentation of slovak fire brigade

 

Friday 25th of May

Departure

NSRV ARVI NSRV
tomenu