Informácia o voľnom pracovnom mieste: Upratovač/Upratovačka

skipmenu

tomenu

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce:

 

UPRATOVAČ/UPRATOVAČKA

 

Stručná charakteristika druhu práce:

01.01.01          Bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenia kobercov vysávačom a dezinfekcie sociálnych zariadení, čistenie okien bez ich rozobratia, interiérov, exteriérov alebo výmena záclon, závesov

01.01.05     Jednoduchá pomocná práca (napr. ukladanie materiálu, rozoberanie debnenia)

NÁPLŇ PRÁCE

-          vysávanie kobercov a textílií resp. umývanie podlahy (podľa druhu podlahy),

-          utieranie prachu na parapetných doskách okien,

-          umývanie a leštenie dverí, kľučiek dverí,

-          čistenie radiátorov,

-          umývanie a leštenie zasklených plôch,

-          umývanie a leštenie zrkadiel, umývadiel, armatúr,

-          čistenie (na mokro), leštenie a utieranie nábytku a vybavenia od prachu,

-          vysýpanie a odnášanie odpadkov zo smetných košov,

-          čistenie a dezinfikovanie sociálnych zariadení (umývadlá, armatúry, zrkadlá, toalety, pisoáre, podlahy, obklad stien), dopĺňanie hygienických potrieb,

-          vynášanie a balenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu.

 

 

 

 

Miesto výkonu práce:                           Národné lesnícke centrum, Zvolen;

 

Kvalifikačné predpoklady vzdelania:- neustanovujú sa;

                                                                   

Iné predpoklady:                                - zodpovednosť, spoľahlivosť, precíznosť;

 

Zdravotná spôsobilosť:                      - psychická a fyzická vyváženosť na uvedený druh práce;

 

Ostatné informácie:                            - plánované uzatvorenie pracovnej zmluvy je od 01. 01. 2018, na plný pracovný úväzok, na dobu určitú,

- žiadosť spolu s profesijným životopisom  je možné, do 05. 12. 2017 podať osobne v podateľni NLC, alebo zaslať na adresu:

                                                                    

                                                              Národné lesnícke centrum

                                                              T. G. Masaryka 2175/22

                                                              960 92  Zvolen

 

                                                           - obálku označte nápisom UPRATOVAČ/UPRATOVAČKA

                                                           - predpoklady uchádzača budú overené formou pohovoru, jeho predpokladaný termín bude v 50. kalendárnom týždni roku 2017,

                                                           - kontaktná osoba Ing. V. Slančík,  0918 949361.

                                                               

 

Po skončení prijímacieho konania budú osobné údaje uchádzačov skartované v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

 

Vo Zvolene 20. 11. 2017

 

 

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

generálny riaditeľ

 

PDF

NSRV ARVI NSRV
tomenu