LESNÍCKY ZAMERANÁ ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

skipmenu

tomenu

Dňa 10. - 11. novembra 2009 sa bude v Novom Smokovci (hotel Atrium) konať workshop "LESNÍCKY ZAMERANÁ ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - OVERENÉ PRÍKLADY LESNEJ PEDAGOGIKY NA SLOVENSKU".  Workshop sa koná v rámci projektu “Tvorba koncepcie lesnej pedagogiky ako nástroja na zvyšovanie informovanosti o trvalo udržateľnom lesnom hospodárstve” a je financovaný Európskou Úniou.  Pre účastníkov workshopu je ubytovanie, strava a účasť na programe bezplatná. Účasť na stretnutí lesných pedagógov sa nahlasuje zaslaním záväznej prihlášky najneskôr do 4. 11. 2009. Všetky ostatné informácie o workshope nájdete tu.

NSRV ARVI NSRV
tomenu