Lesy pre ľudí

skipmenu

tomenu

Toto podujatie je ďalšou aktivitou, s ktorou slovenskí lesníci prichádzajú v Medzinárodnom roku lesov 2011, aby tak podporili myšlienky celosvetovej iniciatívy zameranej na zvýšenie povedomia o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov, ochrane prírody a rozvoji všetkých typov lesov. Cieľom výstavy je spoločná prezentácia lesníckych organizácií zameraná na význam lesov pre spoločnosť a poskytované produkty a služby z lesa, ktoré môže človek vďaka práci lesníkov využívať. Obrazová forma  ponúka  možnosť bližšieho zoznámenia sa s prácou lesníkov, ako aj úlohami lesného hospodárstva. Zdôrazňuje nenahraditeľné miesto lesa v živote človeka a zároveň vytvára priestor na plodnú a konštruktívnu diskusiu medzi lesníkmi a politickými predstaviteľmi v otázkach postavenia lesov a lesníctva v spoločnosti.

Slávnostného otvorenia výstavy sa zúčastnili poprední predstavitelia lesníckych  inštitúcií, zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako aj poslanci NR SR a ďalší hostia. Súčasťou tohto programu bol krst novej poštovej známky Európa Lesy – Národný park Poloniny a troch knižných publikácií o lesoch a ich význame pre človeka. Knihy sú svojím obsahom i grafikou určené pre žiakov a pedagógov ako vhodná doplnková vzdelávacia pomôcka. Ich vydanie bolo iniciované práve Medzinárodným rokom lesov 2011.

Záverečným prestrihnutím reťaze a pozdravom: „Lesu zdar“ bola výstava Lesy pre ľudíslávnostne zahájená. Výstava potrvá do 16. septembra 2011. Počas tohto obdobia sú pre záujemcov k dispozícii zástupcovia lesníckych inštitúcií, ktorí sú pripravení odpovedať na všetky otázky týkajúce sa lesov a lesníctva na Slovensku.

      


Podrobnejšie informácie:

Ing. Ľudmila Marušáková, PhD., marusakova@nlcsk.org, 0902 923 094

NSRV ARVI NSRV
tomenu