Medzinárodný rok lesov 2011

skipmenu

tomenu

Rok 2011 bol vyhlásený Organizáciou spojených národov za Medzinárodný rok lesov s hlavným sloganom „Les pre ľudí – Ľudia pre les“, ktorý má zdôrazniť prepojenie človeka s lesom a vyzdvihuje úlohu človeka pri ochrane, zveľaďovaní a racionálnom obhospodarovaní lesov. Viac informácií na stránke www.lesnapedagogika.sk v záložke Rok lesov 2011.

NSRV ARVI NSRV
tomenu