NÁVRH TECHNICKEJ PRÍRUČKY HÚL I. – NA PRIPOMIENKOVANIE

skipmenu

tomenu

Na stránke http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/uhul/aktualne.aspx je zverejnený na pripomienkovanie návrh Technickej príručky HÚL I.

Termín pripomienkovania: do 28.02.2010
 
Pripomienky Vás prosíme posielať vo forme:
-          očíslovanie pripomienky,
-          strana, kapitola, odstavec,
-          nový text ,
-          odôvodnenie nového textu.
 
 na mailovú adresu kucera@nlcsk.org a bavlsik@nlcsk.org


 

NSRV ARVI NSRV
tomenu