Ocenenie

skipmenu
Nachádzate sa :

tomenu
Redlands, Kalifornia, USA, 25. júla– Národné lesnícke centrum (NLC) vo Zvolene obdržalo na Medzinárodnej konferencii užívateľov ESRI (Esri International User Conference - Esri UC) konanej dňa 25. júla 2012 v San Diegu v Kalifornii ocenenie „Special Achievements in GIS (SAG) Award“ ( http://events.esri.com/uc/2012/sag/list/?fa=Detail&SID=1378 ). Toto prestížne medzinárodné ocenenie sa udeľuje za inovátorské využitie ESRI produktov pri implementácii technológií GIS v praxi.

 

Národné lesnícke centrum využíva Esri ArcGIS technológie pri vývoji odborného lesníckeho informačného systému „Lesnícky GIS“, ktorého vývoj je podporený zo štrukturálnych fondov EÚ (ITMS 26220220015). Na NLC vyvíjané riešenie predstavuje základný stavebný kameň pre budovanie podporných systémov riadenia v lesníctve na národnej úrovni. Cieľom vývojárov na NLC je vybudovať plne funkčný odborný informačný systém na princípoch tzv. podnikového GIS (Enterprise GIS), ktorý v sebe integruje WEB-GIS aplikácie pre celú škálu používateľov z oblasti verejnej správy, vedy, výskumu, vzdelávania, obchodu a riadenia. Na národnej úrovni Lesnícky GIS reprezentuje najvýznamnejší, komplexný zdroj informácií o lesných ekosystémoch. Svojím unikátnym obsahom informácií, jednoduchým ovládaním a poskytovanými službami (http://lvu.nlcsk.org/lgis/video3/),je tento systém jedinečným technologickým riešením pre zber, spracovanie a využívanie geopriestorových informácií o lesoch Slovenska.

 
Organizácie z celého sveta, ocenené každoročne na Esri UC, sú z rôznych oblastí národného hospodárstva počnúc poľnohospodárstvom a lesníctvom, cez kartografiu, klimatické zmeny, obranu a spravodajskú službu, ekonomický rozvoj, vzdelávanie, vládu, zdravotníctvo, ľudské zdroje, telekomunikácie a energetický sektor.
 
Podľa prezidenta Esri Jacka Dangermonda je ocenenie SAG každý rok  udeľované za výnimočné výsledky a snahu zlepšiť život na našej planéte. „Na Esri na nás vždy hlboko zapôsobí inovatívny prístup našich užívateľov. Toto uznanie je zaslúženým ocenením za spôsob akým ocenení kandidáti aplikovali geoinformatické technológie pre potreby rôznych sektorov  národného hospodárstva  a miestnych komunít. Oni sú tí, ktorí definujú kvalitatívne nové rámce využívania GIS v praxi.“
 
Podrobnejšie informácie o ocenených a konferencii vrátane fotografií z odovzdávania cien a  informácií o ocenených projektoch nájdete na stránke www.esri.com/sag.
 
O Esri
 
Od roku 1969, spoločnosť Esri dáva zákazníkom na celom svete moc rozmýšľať a plánovať geograficky. Esri je lídrom na trhu GIS technológií a jeho softvér využíva viac ako 300 000 rôznych organizácií po celom svete vrátane každého z 200 najväčších miest v USA, väčšina vlád, viac ako 2/3 Fortune 500 spoločností a viac ako 7000 univerzít. Aplikácie Esri sú využívané na viac ako 1 milióne desktopov a tisíckach webových a podnikových serverov a poskytujú základnú platformu pre mapovanie a priestorové analýzy. Esri je jediným predajcom, ktorý poskytuje komplexné technologické riešenia pre desktopové, mobilné, serverové a internetové platformy. Viac informácií nájdete na esri.com/news.
 
Tlačové informácie
 
Kontakt: Ing. Jaroslav Jankovič, CSc., projektový manažér projektu „Lesnícky GIS“
 
Tel.: 045/5314125, 0911938235
 
E-mail: jankovic@nlcsk.org
NSRV ARVI NSRV
tomenu