ORGANIZAČNÁ ZMENA

skipmenu

tomenu

S účinnosťou od  01. 05. 2012 sa ruší organizačná jednotka Stredisko kontroly LRM Liptovský Hrádok. Odbornú činnosť zabezpečí Odbor pestovania, inventarizácie a manažmentu lesa vo Zvolene.

 

Poštové zásielky zasielajte na novú kontaktnú adresu.

(Poštové zásielky zaslané do Liptovského Hrádku budú automaticky preposielané do Zvolena len do 30. 06. 2012).

 

Kontaktné údaje

NLC-LVÚ Zvolen, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen

Ing. Dagmar Bednárová, PhD.

Telefón: 045-5314 111 - spojovateľka

e-mail: bednarova@nlcsk.org

mobil: 0902999301

 

Ing. Elena Foffová, CSc.

NLC-LVÚ Zvolen, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen

Telefón: 045-5314 219

e-mail: foffova@nlcsk.org

NSRV ARVI NSRV
tomenu