Ponuka prebytočného majetku 14.4.2014

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

P o n u k a

prebytočného nehnuteľného a hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra,

zverejnená v denníku PRAVDA dňa 14.4.2014

 

 

Národné lesnícke centrum so sídlom vo  Zvolene vyhlasuje v zmysle § 8a zákona č. 278/1993     Z. z. o správe majetku štátu osobitné ponukové konanie a opakované osobitné ponukové konanie            na prebytočný nehnuteľný a hnuteľný majetok štátu v jeho správe, ktorým sú:

1. Budova v Gabčíkove (Parková 557)– budova výskumnej stanice so súp. č. 557 a pozemok - CKN parc. č. 1965, zast. plochy a nádvoria, o výmere 2 983 m2.Nehnuteľnosť je vedená na LV č. 351 k.ú. Gabčíkovo.Primeraná cena: 169 500,--€.

2. Budovy vo Zvolene (Sokolská 9)- budova so súp. č. 279, dvojgaráž so súp. č. 9777 apozemky - CKN parc. č. 2668/1, 2668/2, 2668/3, zast. plochy a nádvoria, o celkovej výmere 798 m2.Nehnuteľnosť je vedená na LV č. 2533, k. ú. Zvolen. Primeraná cena: 166 000,--€.

3.Pozemok nachádzajúci sa v Revúcej (na Jilemnického ul.) na parc. KN-E č. 4411/1, zast. plochy   a nádvoria, o výmere 1852 m2. Vedený je na LV č. 5228, k. ú. Revúca. Primeraná cena: 23 200,--€.

4.Pozemok nachádzajúci sa v Revúcej (ul. B. Nemcovej)  na parc. KN-E č. 4411/3, zast. plochy      a nádvoria, o výmere 303 m2, Vedený je na LV č. 5228, k. ú. Revúca. Primeraná cena: 4 650,-- €.

5.motorové vozidlo Škoda Fabia Combi 1.4 Classic 5 dv kombi, e. č.: ZV 282 AT, rok výroby 2002. Auto je zelenej farby, počet ubehnutých km: 265 265, je nepojazné (vybitý akumulátor, nejazdilo 1 rok), mechaniké poškodenie laku, korózia, celkovo je opotrebované úmerne veku a počtu najazdených km. TK do 28.11.2014. Primeraná cena: 1 427,- €.

6.motorové vozidloŠkoda Fabia Combi 1.4 Classic 5 dv kombi, e. č.: ZV 718 BL, rok výroby2002. Auto je modrej farby, počet ubehnutých km: 215 389, je nepojazné (vybitý akumulátor, nejazdilo 4 mesiace), výfuk – korózia, celkovo je opotrebované úmerne veku a počtu najazdených km. TK do 3.6.2014. Primeraná cena:  1 651,- €.

7.motorové vozidloŠkoda Fabia Combi 1.4 Classic 5 dv kombi, e. č.: ZV 225 AT, rok výroby 2002. Auto je modrej farby, počet ubehnutých km: 251 474, je nepojazné (vybitý akumulátor, nejazdilo 4 mesiace), výfuk – korózia, celkovo je opotrebované úmerne veku a počtu najazdených km. TK do 3.12.2014. Primeraná cena: 1 486,- €.

8.motorové vozidloVolkswagen Passat 1.8 T Highline, e. č.: ZV 331 AE, rok výroby1998. Auto má farbu: zelená metalíza tmavá, počet ubehnutých km: 415 630, je nepojazné (vybitý akumulátor, nejazdilo 1 rok), elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu, el. ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá, imobilizér, centrálne zamykanie, klimatizácia – Climatronic, kľučky vo farbe karosérie, výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, volant nastaviteľný v dvoch smeroch, tónované sklá, posilňovač riadenia, bŕzd, alarm, 4 x airbag, ABS, je opotrebované úmerne veku a počtu najazdených km. TK                    do 19.2.2015. Primeraná cena:  1 455,- €.

9.motorové vozidloRenault Kango 1.4 Authentique 4dv kombi, e. č.: ZV 625 AT, rok výroby2002. Auto je zelenej farby, počet ubehnutých km: 188 750, je nepojazné (vybitý akumulátor, nejazdilo 1 rok), je opotrebované úmerne veku a počtu najazdených km. TK do 19.5.2015. Primeraná cena: 1 752,- €.

10.motorové vozidloRenault Kango 1.6, 16V Authentique 4 x 4, e. č.: ZV 641 AT,rok výroby2003. Auto je zelenej farby, počet ubehnutých km: 129 050 je nepojazné (vybitý akumulátor, nejazdilo 1 a pol roka), ťažné zariadenie ISO 50, zn. AUT-HAK A 50X, mechanické poškodenie laku, celkovo je opotrebované úmerne veku a počtu najazdených km. TK do 4.10.2014. Primeraná cena: 2 988,- €.

11.motorové vozidlo Škoda Felícia Combi 1.3 LXI Standard, e. č.: ZV 273BB, rok výroby 1996. Auto je červenej farby,počet ubehnutých km: 150 714, auto jenepojazné (vybitý akumulátor, nejazdilo 3 roky), blok motora, chladiaci systém zaoxidovaný, výfuk skorodovaný, spojka nezaberá (zavzdušnená), radenie prevodových stupňov nepresné veľké vôle, skorodované, prasknuté čelné sklo, prídavné reflektory do hmly, celkovo je opotrebované úmerne veku a počtu najazdených km. Neplatná TK.  Primeraná cena: 227,- €.

12.motorové vozidlo Mazda 626 2.0 GLX, e. č.: ZV 318AC, rok výroby 1997. Auto má farbu: zelená metalíza tmavá,počet ubehnutých km: 298 705, jenepojazné (vybitý akumulátor, nejazdilo      3 roky), motor, spojka, karoséria sú skorodované, celkovo je opotrebované úmerne veku a počtu najazdených km.Neplatná TK.   Primeraná cena   809,-€.

13. motorové vozidloŠkoda Octavia 1.6 Drive, e. č.:  ZV 271 BB, rok výroby2003. Auto má farbu: zelená metalíza pastelová, počet ubehnutých km: 219 968, je poškodené – totálna škoda po dopravnej nehode. Primeraná cena: 153,- €.

14. motorové vozidloŠkoda Octavia 1.6 TOUR, e. č.:  ZV 405 BD, rok výroby2004. Auto je modrej farby, počet ubehnutých km: 252 616, je pojazdné a  jeho technický stav je vyhovujúci,            2 opierky hlavy, manuálne nastaviteľné spätné zrkadlá, manuálna klíma opotrebované úmerne veku     a počtu najazdených km. TK do 25.11.2014. Primeraná cena: 2 690,- €.

15. motorové vozidlo  Traktor Zetor 7245, e. č.:  ZV 432 AB, rok výroby1990. Traktor je červenej farby, počet ubehnutých Mh: 1 700, je nepojazdný (vybitý akumulátor, vadné servoriadenie, poškodené  pneumatiky,nejazdil 1 rok), vybavený etážovým závesom s automatickou hubicou pre prípojné zariadenia a vývodovým hriadeľom pre pohon náradia, predný trojbodový hydraulický záves, opotrebovaný úmerne veku a počtu najazdených Mh. Neplatná TK.Primeraná cena: 5 619,- €.

16. motorové vozidlo  Traktor Zetor 7245, e. č.: ZV 431 AB, rok výroby1987. Traktor je červenej farby, počet ubehnutých Mh: 1 700, motor po GO 350 Mh,  je nepojazdný (vybitý akumulátor, vadná hydraulika, prasknuté čelné sklo), vybavený etážovým závesom s automatickou hubicou pre prípojné zariadenia a vývodovým hriadeľom pre pohon náradia, opotrebovaný úmerne veku a počtu najazdených Mh. Neplatná TK.Primeraná cena: 5 228,- €.

17. motorové vozidlo  Traktor Zetor 7245, e. č.: ZV 773 AD, rok výroby1987. Traktor je červenej farby, počet ubehnutých Mh: 2 220, je nepojazdný (vybitý akumulátor, preklzuje motorová spojka, rozbité čelné sklo rôzne drobnejšie mechanické poškodenia blatníkov, kryty motora, svetlometov), vybavený etážovým závesom s automatickou hubicou pre prípojné zariadenia a vývodovým hriadeľom pre pohon náradia, predný trojbodový hydraulický záves, opotrebovaný úmerne veku a počtu najazdených Mh. Neplatná TK.Primeraná cena: 5 015,- €.

18. motorové vozidlo  Mitsubishi L200 Pick UP 4WD TD DK Invite, e. č.: ZV 900 CR, rok výroby  2003. Auto má farbu modrú tmavú, počet ubehnutých km: 240 517, je nepojazdné (vybitý akumulátor, nejazdilo pol roka), airbag vodiča, posilňovač riadenia, centrálne zamykanie, ťažné zariadenie BRINK Guľa ISO 50, predný ochranný rám a bočné ochrany podbehov, opotrebované úmerne veku a počtu najazdených km. TK do 28.4.2015. Primeraná cena: 5 118,- €.

19. motorové vozidlo  Iveco – EuroCargo 75 E 17, e. č.: ZV 595 AT, rok výroby2003. Auto je červenej farby, počet ubehnutých km: 534 297 jenepojazné – znehodnotený motor, potrebná výmena, ako celok okrem motora opotrebované úmerne veku a počtu najazdených km.Neplatná TK.   Primeraná cena: 1 590,- €.

 

Cenovú ponuku nech záujemcovia doručia do Národného lesníckeho centra, T.G.Masaryka  22 - Zvolen v zalepenej obálke označenej heslom „Prebytočný majetok štátu – (s uvedením objektu a jeho poradovým číslom)“, s označením „neotvárať“ a spiatočnou adresou záujemcu najneskôr                    do 25.4.2014. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny a v prípade nehnuteľností (budovy a pozemky) aj finančnú zábezpeku, nebude akceptovaná. 

Výber uchádzačov sa uskutoční v súlade s § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

V súlade s § 8a ods. 2 písm. a) zákona o správe majetku štátu si NLC vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie.

NLC od záujemcov požaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 10% primeranej ceny          na ponúkané nehnuteľnosti (budovy a pozemky), ktorú bude viesť na osobitnom účte vedenom v Štátnej pokladnici pod číslom: SK96 8180 0000 0070 0031 7827.Táto finančná zábezpeka, prepadne v prospech správcu majetku štátu, ako zmluvná pokuta, ak záujemca od cenovej ponuky odstúpi, alebo odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu, alebo nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu na základe platne uzavretej kúpnej zmluvy riadne a včas, s čím záujemca svojou účasťou súhlasí. Na ponúkaný hnuteľný prebytočný majetok štátu (motorové vozidlá) finančnú zábezpeku NLC nepožaduje. 

           

Bližšie informácie nehnuteľnosti (budovy a pozemky): Ing. Belko – 0902920004,

    hnuteľnosti (motorové vozidlá): p. Malatinec - 0902920003.

 

 

 

           

 

Ing. Martin Moravčík, CSc.

                                                                                                                 generálny riaditeľ


Ponuka prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra 14.4.2014.pdf

NSRV ARVI NSRV
tomenu