Ponuka prebytočného majetku 2.11.2015

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

P o n u k a

prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe NLC

 

Národné lesnícke centrum so sídlom vo Zvolene ponúka záujemcom, v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom štátu v správe Národného lesníckeho centra, ako aj v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, tento hnuteľný majetok:

 

P.č.

Inventárne č.

Označenie majetku

Primeraná cena znížená o 90%

1

2200000853

Píla rámová hydraulická

25,60 €

2

2200000880

Jednonápravový prepravník materiálu

27,70 €

3

2800000016

Brúska stolová rovinná

15,60 €

4

2800000033

Doska rovnacia

9,10 €

5

7100007667

Skľúčidlo 3 cel. priem 315

6,10 €

6

7100007684

Pištoľ prívarová STIFO 100.20

7,70 €

7

7100007790

Vŕtačka-uťahovačka

0,50 €

8

7100003276

Závitnica

5,70 €

9

7100007783

Svietidlo montážno-diódové

0,10 €

10

7100007807

Uťahovačka

12,90 €

11

7100007690

Brúska EBV 15, v.c.100498

6,50 €

12

7100007688

Brúska EBO-10

3,50 €

13

7100003232

Zdvihák 3T

2,20 €

14

7100002759

Skriňa

1,50 €

15

7100002760

Skriňa

1,50 €

16

7100002762

Skriňa

1,50 €

17

7100002764

Skriňa

0,70 €

18

7100002765

Skriňa

0,70 €

19

7100002774

Skriňa

1,00 €

20

7100002776

Skriňa

1,00 €

21

7100002778

Skriňa

1,00 €

22

7100002780

Skriňa

1,00 €

23

7100002782

Skriňa

1,00 €

24

7100002822

Stolička čalúnená

0,80 €

25

7100002824

Stolička čalúnená

0,80 €

26

7100002825

Stolička čalúnená

0,80 €

27

7100002826

Stolička čalúnená

0,80 €

28

7100002827

Stolička čalúnená

0,80 €

29

7100002828

Stolička čalúnená

0,80 €

30

7100002830

Stolička čalúnená

0,80 €

31

7100002831

Stolička čalúnená

0,80 €

32

7100002838

Stolička čalúnená

0,80 €

33

7100002840

Stolička čalúnená

0,80 €

34

7100002841

Stolička čalúnená

0,80 €

35

7100002842

Stolička čalúnená

0,80 €

36

7100002845

Stolička čalúnená

0,80 €

37

7100002847

Stolička čalúnená

0,80 €

38

7100002848

Stolička čalúnená

0,80 €

39

7100002850

Stolička čalúnená

0,80 €

40

7100002854

Stolička čalúnená

0,80 €

41

7100002856

Stolička čalúnená

0,80 €

42

7100002862

Stolička čalúnená

0,80 €

43

7100002864

Stolička čalúnená

0,80 €

44

7100002871

Stolička čalúnená

0,80 €

45

7100002873

Stolička čalúnená

0,80 €

46

7100002876

Stolička čalúnená

0,80 €

47

7100002878

Stolička čalúnená

0,80  €

48

7100002879

Stolička čalúnená

0,80  €

49

7100002970

Stôl

1,80 €

50

7100002973

Stôl

1,80 €

51

2200000840

Brúska

59,50 €

52

2200000887

Umývacie zariadenie ST-A-80-M6

40,65 €

53

2300000075

Prístroj diagnostický Emission Analy

64,23 €

54

2200000931

Diagnostické zariadenie pre autá

43,75 €

55

2300000072

Geotest GT1216 /geometria kolies/

55,18 €

56

2200001218

Bunka MB 41

13,00 €

57

2300000073

Prístroj testovací Paltest JT 251

15,93 €

 

 

 

P.č.

Inventárne č.

Označenie majetku

Primeraná cena znížená o 25%

1

7100006637

Šatník plechový dvojdverový

3,75 €

2

7100006639

Šatník plechový dvojdverový

3,75 €

3

7100014123

Lampa diódová AKU

0,75 €

 

Cenovú ponuku nech záujemcovia doručia do Národného lesníckeho centra, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen v zalepenej obálke označenej slovom “Neotvárať” a heslom „Prebytočný hnuteľný majetok štátu” s uvedením poradového čísla majetku a názvu majetku (napr.: “29 Skriňa” alebo v prípade záujmu o viacero položiek napr.: “29 Skriňa, 85 Stôl“), a s identifikačnými údajmi záujemcu najneskôr do 18.11.2015. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku cenovej ponuky a finančnú zábezpeku (ak sa požaduje) nebude akceptovaná.

 

Výber uchádzačov sa uskutoční v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom štátu v práve Národného lesníckeho centra, ako aj v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu cenovú ponuku. Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov je verejné, a uskutoční sa dňa 20.11.2015 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti NLC, ul. T. G. Masaryka 22, 960 92  Zvolen.

 

NLC si vyhradzuje právo zrušiť ponuku prebytočného hnuteľného majetku. NLC prehlasuje, že majetok bol používaný. Záujemca je povinný riadne sa oboznámiť so stavom ponúkaného majetku, svojou účasťou berie na vedomie vady a poškodenia ponúkaného majetku.

           

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte Ing. Andreu Štiasnú na tel. č.: 045/53 14 353.

 

             

Zvolen 02.11.2015

 

      Ing. Ľuboš Németh

                                                                                                     generálny riaditeľ

 

 

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe NLC.pdf

Záznam z vyhodnotenia ponúknutých cien záujemcov o nadobudnutie prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra uskutočnenom dňa 20.11.2015.pdf

Detect language » Slovak
 
Detect language » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
NSRV ARVI NSRV
tomenu