Pozvánka - Verejný odpočet

skipmenu
Nachádzate sa :

tomenu

P O Z V Á N K A

 

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na verejný odpočet činnosti

Národného lesníckeho centra za rok 2018, ktorý sa uskutoční

 

 

dňa 31. mája 2019 o 10,00 hod.

 

 

v modrej zasadačke NLC, T. G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen

 

 

 

Program verejného odpočtu:

 

  • Otvorenie
  • Prezentácia hlavných bodov Výročnej správy o činnosti NLC za rok 2018
  • Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k Výročnej správe o činnosti NLC za rok 2018
  • Stanoviská zúčastnených odborníkov
  • Otázky novinárov a verejnosti
  • Záver

 

 

 

 

 

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

generálny riaditeľ

 

 

Výročná správa o činnosti NLC za rok 2018 je zverejnená na:

/nlc_sk/publikacie_spravy/vyrocna_sprava.aspx

NSRV ARVI NSRV
tomenu