PREHĽAD VYHOTOVOVATEĽOV LHP V ROKU 2010

skipmenu

tomenu

V roku 2010 po ukončení verejného obstarávania na vyhotovenie LHP bude lesné hospodárske plány na celkovej výmere 183 335 ha vyhotovovať 8 vyhotovovateľov LHP na 50 LC v pôsobnosti 6 krajských lesných úradov. Prehľad vyhotovovateľov LHP v roku nájdete tu.

NSRV ARVI NSRV
tomenu