Spôsob určenia výšky nájomného

skipmenu

tomenu

Spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch

Národné lesnícke centrum ako správca informačného systému lesného hospodárstva informuje, že podľa vyhlášky MPRV SR č. 207/2019 Z. z.,  ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch, zverejnilo   na stránke ForestPortál - http://www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/ekonomika/najom-lesnych-pozemkov/Pages/Koeficient-vyvoja.aspx  hodnotu koeficientu vývoja priemerných cien a nákladov (KC).

Tento koeficient slúži ako podklad pre určenie výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch a bude sa uplatňovať od 1. 8. 2019 dovtedy,  kým nebude zverejnená nová hodnota tohto koeficientu.

 Na internetovej stránke ForestPortal sú  zverejnené aj podklady a príklady výpočtu výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch. 

NSRV ARVI NSRV
tomenu