Stanovisko Národného lesníckeho centra

skipmenu

tomenu

22.2.2011 bol zverejnený na http://ekonomika.sme.sk/c/5776674/vsetky-statne-organizacie-nepreziju.html článok s názvom "Všetky štátne organizácie neprežijú". Ako zdroj informácií predmetného článku je uvedená Analýza činnosti štátnych organizácií z dielne Republikovej únie zamestnávateľov. Národné lesnícke centrum zaujalo voči danej analýze oficiálne stanovisko, k nahliadnutiu tu.

NSRV ARVI NSRV
tomenu