Verejná vyhláška

skipmenu

tomenu

Verejná vyhláška. Oznámenie o uzatvorení čiastkových zmlúv na vyhotovenie programov starostlivosti o lesy s platnosťou pre roky 2020 - 2029

Informácie nájdete v priloženom pdf dokumente: Oznámenie o uzatvorení čiastkových zmlúv

NSRV ARVI NSRV
tomenu