VEREJNÝ ODPOČET ČINNOSTI NLC ZA ROK 2009

skipmenu

tomenu

Dňa 4. mája 2010 sa vo Veľkej zasadačke NLC - Lesnícky výskumný ústav Zvolen (T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen) o 13.00 uskutoční Verejný odpočet činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2009.

NSRV ARVI NSRV
tomenu