Verejný odpočet činností NLC za rok 2015

skipmenu

tomenu

NLC logo

 

POZVÁNKA

 

             Dovoľujeme si Vás pozvať na verejný odpočet činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2015, ktorý sa uskutoční

 

dňa 30. mája 2016 o 10,00 hod.

 

           v modrej zasadačke NLC, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen.

 

      Program verejného odpočtu:

  • Otvorenie
  • Prezentácia hlavných bodov výročnej správy o činnosti NLC za rok 2015
  • Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k Výročnej správe o činnosti NLC za rok 2015
  • Stanoviská zúčastnených odborníkov
  • Otázky novinárov a verejnosti
  • Záver

 

GR podpis

Ing. Ľuboš Németh

generálny riaditeľ

Výročná sprava o činnosti NLC za rok 2015 je zverejnená TU
 

NSRV ARVI NSRV
tomenu