Vyhlásenie ankety „Cena Jozefa Dekreta Matejovie“

skipmenu

tomenu

Vyhlásenie 9. ročníka ankety

„Cena Jozefa Dekreta Matejovie“

pre rok 2015

 

Slovenská lesnícka komora v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky š. p. Banská Bystrica vyhlasuje 9. ročník ankety „Cena  Jozefa Dekreta Matejovie“ pre osobnosti, ktoré sa mimoriadne zaslúžili alebo zasluhujú o zveľaďovanie lesov a rozvoj lesníctva na Slovensku.

Písomné návrhy na udelenie „Ceny  Jozefa Dekreta Matejovie“ konkrétnej osobe môžu písomne zaslať organizácie alebo kolektívy  do 31. mája 2015 na adresu : Slovenská lesnícka komora, Študentská 20, 960 01 Zvolen.

Návrh sa predkladá na úplne vyplnenom formulári: Návrh na udelenie „Ceny  Jozefa Dekreta Matejovie“, ktorého súčasťou musí byť zdôvodnenie návrhu a krátky profesijný životopis.

Návrhy budú posúdené komisiou zloženou z členov SLsK, zástupcov LESOV SR š.p. Banská Bystrica a zástupcov neštátnych lesov.

Víťaz 9. ročníka ankety bude vyhlásený v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu na Deň stromu  v júli 2015.Súčasťou ceny je diplom Cena Jozefa Dekreta Matejovie,  Medaila Jozefa Dekreta Matejovie a finančná odmena.

 

Lesu zdar

 

                                                                      Ing. Jaroslav Šulek, v.r.

                                                                                predseda Slovenskej lesníckej komory

Vzor návrhu na stiahnutie

English (auto-detected) » Slovak
 
 
English (auto-detected) » Slovak
 
NSRV ARVI NSRV
tomenu