Zámeny pozemkov - zverejnenie

skipmenu

tomenu

Zámeny pozemkov - zverejnenie

Národné lesnícke centrum v zmysle Záväzného pokynu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 2104/2014-720 zverejňujú pripravovaný zámer realizácie zámennej zmluvy


 
 
 


Počet prístupov na stránku:
counter

NSRV ARVI NSRV
tomenu