Zvolen prijal štatút „mesto lesníctva“

skipmenu

tomenu

Zvolen prijal štatút „mesto lesníctva“

Hoci Zvolen sa už od druhej polovice dvadsiateho storočia považuje za významné stredisko lesníctva, až rok 2016 priniesol mestu oficiálny štatút Zvolen – mesto lesníctva. Súčasnému vedeniu mesta to navrhli lesnícke inštitúcie pôsobiace na území mesta. Pri svojom návrhu vychádzali z bohatej lesníckej histórie mesta a jeho okolia. 

 
História Zvolena, ako mesta lesníctva, začala dávno pred dvadsiatym storočím. Najstaršie písomné pramene uvádzajú okolie Zvolena ako „veľký kráľovský les“ už v 12. storočí. Význam lesov pre Zvolen si uvedomovali aj panovníci, ktorí udelili výsady kráľovských strážcov lesov.
Vo Zvolene v súčasnosti sídli až jedenásť lesníckych inštitúcií. Viaceré lesnícke organizácie sa priamo zaoberajú obhospodarovaním lesov. Mesto je známe nielen ako centrum lesníckej vedy,  výskumu a vzdelávania, ale aj vďaka svojej činnosti v oblasti lesníckeho múzejníctva.  Mesto Zvolen, v ktorom sídlia stavovské lesnícke organizácie a združenia, sa stalo centrom lesníckeho kultúrneho a spoločenského diania (Lesnícke dni, celoslovenské súťaže Zelený objektív a Etudy z dreva, Akademický Zvolen). Tento rok sa stalo aj sídlom sekretariátu pre Konferenciu ministrov o ochrane lesov v Európe, ktorá najvyšším politickým grémiom európskych ministrov zodpovedných za lesné hospodárstvo.
Spolupráca medzi Mestom Zvolen a lesníckymi organizáciami bola oficiálne potvrdená 18. 04. 2016 podpisom Memoranda o spolupráci s lesníckymi inštitúciami. Toto memorandum sa verejnosti predstaví na slávnostnom otvorení 10. ročníka  Lesníckych dní, v piatok 22. apríla. 
 
 
 
  • Zvolen prijal štatút "mesto lesníctva"
  • Zvolen prijal štatút "mesto lesníctva"
  • Zvolen prijal štatút "mesto lesníctva"
  • Zvolen prijal štatút "mesto lesníctva"
  • Zvolen prijal štatút "mesto lesníctva"
  • Zvolen prijal štatút "mesto lesníctva"
  • Zvolen prijal štatút "mesto lesníctva"
NSRV ARVI NSRV
tomenu