Tlačové správy

skipmenu

tomenu

Tlačové správy zo seminárov, konferencií, zasadnutí a iných podujatí a udalostí organizovaných Národným lesníckym centrom

[30.7.2018] Vyschnuté lesy vo Vysokých Tatrách strácajú schopnosť zadržiavať vodu

[10.7.2018] Česko-slovenský detský lesný tábor

[19.6.2018] Les ukrytý v knihe 2018 v znamení veľkého československého výročia.

[19.6.2018] Učenie o lese má veľký význam. Potvrdzujú to aj ďalší úspešní absolventi Detskej lesníckej univerzity.

[8.6.2018] Národné lesnícke centrum vo Zvolene opäť verejne bilancovalo svoju činnosť

[21.5.2018] Podpora adaptácie lesných ekosystémov na klimatickú zmenu vhodnými semenami a sadenicami lesných drevín

[18.5.2018] Lesnícke dni 2018 - s pestrým programom a veľkým úspechom...

[20.4.2018] Tohtoročné lesnícke dni vo Zvolene budú dýchať históriou

[23.3.2018] Národné lesnícke centrum navštívili hostia z ďalekej  Indonézie

[22.3.2018] Stanovisko Národného lesníckeho centra k tvrdeniam pani Lapinovej

[21.3.2018] 21. marec – Medzinárodný deň lesov

[6.2.2018] Aktuálne problémy v ochrane lesa 2018

[31.1.2018]  Prvé stretnutie expertnej skupiny pre ľudské zdravie a blahobyt

[30.1.2018]  Aktuálne problémy v ochrane lesa

[10.1.2018] Elektronizácia ročného výkazu poľovníckej štatistiky  

[4.12.2017] Ministerstvo školstva odporúča lesnú pedagogiku

[15.11.2017] Najvyšší predstavitelia českého a slovenského lesníctva rokovali o ďalšej spolupráci.

[14.11.2017] Keď lesníci a ochranári spolupracujú ...

[6.11.2017] Vedenie Národného lesníckeho centra rokovalo o spoločných projektoch v oblasti lesného hospodárstva v Srbsku

[16.10.2017] Detská lesnícka univerzita opäť otvorila svoje brány.

Pozorované posuny v rozšírení drevín vysvetlujú ich vekové štádia a nie klimatická zmena

LES A VODA

Aktuálne problémy v ochrane lesa 2010

Quo vadis lesníctvo, perspektívy do budúcnosti

Stertnutie GCC MCPFE

Strategické zámery managementu veternej kalamity v chránených územiach

Lesnícke dni 2009 - aké boli?

Lesnícke dni 2009

NSRV ARVI NSRV
tomenu