21. marec – Medzinárodný deň lesov

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

21. marec – Medzinárodný deň lesov

 

Zvolen, 21. marca 2018 – 21. marec ako Medzinárodný deň lesovchce práve v tomto roku poukázať na význam zelených plôch (plochy, na ktorých rastú rastliny, dreviny schopné fotosyntézy), vrátane lesov, a to hlavne pre obyvateľov miest.

 

O význame lesov pre život na našej planéte Zem hádam nikto nepochybuje. Pre mestá má obrovský význam akákoľvek zeleň – parky, aleje, stromy, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne plochy, lesy v okolí mesta a vôd, zeleň v okolí obytných blokov, škôl, rekreačných, športových, zdravotníckych zariadení,... Vo februárovom prieskume, ktorého cieľom bolo zistiť názory obyvateľov Zvolena, vyplynulo nasledovné:

·         93% Zvolenčanov si myslí, že je potrebné zveľaďovať zelené plochy v meste

·         u 94% obyvateľov mesta Zvolen vyvoláva pohľad na zelené plochy v meste pozitívne pocity

·         52% Zvolenčanov využíva zelené plochy na rekreáciu a oddych, 22% na šport, 9% na vzdelávanie, 7% na kultúru a 10% obyvateľstva na iné účely

·         32% obyvateľov navštevuje lesy v okolí Zvolena 1 x do týždňa, 29% 1x do mesiaca a napríklad 7% obyvateľov nenavštevuje lesy vôbec.

 

21. marec ako Medzinárodný deň lesov je oslavovaný  od roku 2012 a vyhlásený bol Generálnym zhromaždením OSN ako aj jej organizačnou súčasťou, Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo (Food and Agriculture Organisation, FAO). Je venovaný oslave lesa a zvyšovaniu povedomia o ich význame. Práve v tento deň  sú krajiny sveta vyzývané vyvinúť lokálne, národné či medzinárodné úsilie na zorganizovanie aktivít, ktoré sú zamerané na lesy a stromy, ich nevyhnutnosť, spôsob obnovy, ochranu, trvalú udržateľnosť a ďalšie.

 

 

 

 

Autor: NLC

 

press[at]nlcsk.org | www.nlcsk.org 

Kontakt: + 421 918 826 683

NSRV ARVI NSRV
tomenu