Aktuálne problémy v ochrane lesa 2018

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Aktuálnymi problémami ochrany lesa sa v Tatrách zaoberali domáci aj zahraniční odborníci

V dňoch 1. a 2. februára 2018 sa v Novom Smokovci konal 27. ročník medzinárodnej konferencie Aktuálne problémy v ochrane lesa 2018. Konferenciu organizovalo Národné lesnícke centrum vo Zvolene pre vlastníkov, obhospodarovateľov štátnych a neštátnych lesov, odborných lesných hospodárov a pracovníkov v štátnej správe rezortu lesného hospodárstva. Na konferencii sa zúčastnilo 233 účastníkov.

Konferencia sa venovala problémom zdravotného stavu lesov na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku, problému kalamitného premnoženia biotických škodcov v lesoch obhospodarovaných štátnymi a neštátnymi subjektmi, škodlivým činiteľom v dubových porastoch, monitorovaniu zdravotného stavu lesov dronmi a najnovším poznatkom lesníckeho výskumu.

Jedným z najvážnejších problémov prezentovaných na konferencii sa ukázalo znefunkčnenie zabezpečenia aktívnej ochrany lesov poškodených živelnou pohromou v roku 2014 v Urbárskom pozemkovom spoločenstve Bobrovec. Následkom rozhodnutí orgánov štátnej správy životného prostredia tu dochádza:

·         k zníženiu kvality životného prostredia a biodiverzity

·         k následnému dramatickému šíreniu sekundárnych škodcov do porastov vlastníkov i okolitých subjektov

·         k nárastu poškodenia hospodárskych lesov v III. stupni územnej ochrany prírody

·         k porušovaniu ústavného práva vlastniť a užívať majetok a

·         k ekonomickým stratám poškodeného urbárskeho spoločenstva.

Orgány štátnej správy na úseku životného prostredia sa usilujú na úkor vlastníkov lesa docieliť alternatívu bezzásahovej A zóny na danom území.

Vlastníci lesných pozemkov združení v Urbárskom a pozemkovom spoločenstve Bobrovec sú konaním orgánov štátnej správy na úseku životného prostredia nútení porušovať ustanovenia Zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Účastníci konferencie pokladajú za nevyhnutné poukázať na tento zásadný rozpor a očakávajú od orgánov štátnej správy jasný postoj a razantné riešenie tohto nezákonného stavu.

Toto vyhlásenie bolo koncipované, prezentované a prijaté na konferencii dňa 2.2.2018.

-nlc-

NSRV ARVI NSRV
tomenu