Aktuálne problémy v ochrane lesa

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Aktuálne problémy v ochrane lesa

 

Národné lesnícke centrum v dňoch 1.-2. februára 2018 organizuje v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s. už 27. ročník medzinárodnej konferencie o ochrane lesa s názvom „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2018“.

 

Odborným garantom medzinárodnej konferencie o ochrane lesa je Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Odbor ochrany lesa a manažmentu zveri - Lesnícka ochranárska služba Banská Štiavnica. Konferencia je zameraná na problémy:

-          ochrany lesa na Slovensku, v Poľsku a v Českej republike,

-          zdravotného stavu lesov v chránených územiach neštátnych vlastníkov lesov,

-          zdravotného stavu dubových porastov,

-          využívania dronov v ochrane lesa,

-          elektronizácie služieb Lesníckej ochranárskej služby,

-          výsledkov riešenia výskumných projektov Lesníckeho výskumného ústavu so zameraním na ochranu lesa.

Konferencie sa zúčastní 230 prihlásených lesníkov, vlastníkov lesov, obhospodarovateľov lesov, pracovníkov štátnej správy, výskumných pracovníkov, zástupcov a študentov stredných a vysokých škôl. Účasť potvrdil aj generálny tajomník služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Jaroslav Regec.

 

Zdravotný stav lesov je v súčasnosti ovplyvňovaný rozsiahlymi vetrovými kalamitami (2004, 2014) a následne mimoriadnym premnožením lykožrúta smrekového na nespracovanej smrekovej drevnej hmote. Tiež vplyvom sucha, ktorý sa prejavuje najmä na Záhorí na pieskových plochách, kde najviac oslabenou drevinou je borovica lesná. K vážnym ochoreniam ďalej patrí hubové ochorenie jaseňa štíhleho, ktoré je podobne decimujúce ako tracheomykózy na brestoch, či duboch. V roku 2017 sa lokálne vyskytli nové ohniská premnoženého lykožrúta bukového na buku. V súčasnosti bučiny celoplošne ešte nie sú ohrozené, ale je to signál, že ani bučiny nie sú bez významných škodlivých činiteľov, najmä v aktuálnych rýchlo sa meniacich klimatických podmienkach.

 

Na konferencii bude účastníkom pripomenuté aj okrúhle a významné 120. výročie vzniku lesníckeho výskumu na území Slovenska (1898 Banská Štiavnica – 2018 Zvolen) ako aj 100. výročie vzniku Československej republiky (1918).

-nlc-

NSRV ARVI NSRV
tomenu