Elektronizácia ročného výkazu poľovníckej štatistiky

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Elektronizácia ročného výkazu poľovníckej štatistiky


V roku 2018 budú mať užívatelia poľovných revírov možnosť podať Ročný výkaz o revíri
a stavoch zveri za poľovnícku sezónu 2017/2018 (Poľov MPRV SR 12-01) aj v elektronickej
forme.
Pracovník okresného úradu – pozemkového a lesného odboru vytvorí na požiadanie užívateľa
poľovného revíru prístup do webovej aplikácie
Poľovnícka štatistika
(https://gis.nlcsk.org/polovstat) pre poľovníckeho hospodára. Prostredníctvom tejto aplikácie
bude môcť poľovnícky hospodár zadať údaje za poľovný revír, v ktorom pôsobí.
Nezanedbateľným prínosom využívania elektronickej formy výkazu bude celkové
zjednodušenie výkazníctva pre užívateľov poľovných revírov a automatické preberanie
niektorých základných údajov, ktoré sa doteraz museli každoročne prepisovať. Vylepšením je
aj vytvorený systém logickej kontroly, ktorá upozorní na nesprávne zadané hodnoty. Po
odoslaní vyplneného výkazu okresnému úradu, jeho pracovník výkaz odsúhlasí a týmto sa
údaje z výkazu zapíšu do informačného systému. Štatistický výkaz sa teda podá bez návštevy
okresného úradu.
Výsledky poľovníckej štatistiky poskytujú veľmi dôležité údaje o tendenciách vývoja a zmien,
ktoré slúžia hlavne pre potreby riadenia a rozvoja poľovníctva na Slovensku. Získavajú sa tiež
veľmi cenné údaje o rozšírení a areáloch jednotlivých druhov hlavnej, ale aj vzácnej zveri,
údaje o ich vzájomných vzťahoch a vývoji. Práve preto je potrebné, aby užívatelia poľovných
revírov venovali údajom vykázaným za ich revír primeranú pozornosť.


Kontakt: Ing. Jozef Bučko, PhD.
bucko[at]nlcsk.org  

viac>>

NSRV ARVI NSRV
tomenu