Lesnícke dni 2018 - s pestrým programom a veľkým úspechom

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Lesnícke dni 2018 - s pestrým programom a veľkým úspechom...

 

Zvolen, 17.05.2018– Lesnícke dni. Ich 12. ročník sa odštartoval 20. apríla skutočne pestrým a atraktívnym programom, ktorý sa niesol najmä v odkaze 100. výročia vzniku prvej Československej republiky a spoločných lesníckych dejín. Okrem toho, na Slovensku v tomto roku slávime úctyhodné 120. výročie vzniku inštitucionalizovaného lesníckeho výskumu, na ktorý priamo nadväzuje činnosť Národného lesníckeho centra vo Zvolene.

Mesto Zvolen má niekoľko prívlastkov. Jedným z najdôležitejších je, že je mestom lesníctva. Na jeho území totiž pôsobí až 11 významných lesníckych inštitúcií, okrem iných aj  Národné lesnícke centrum – najvyššia slovenská odborná autorita v lesníctve. Lesnícke tradície tu však siahajú do vzdialenejšej minulosti. Zvolenské námestie SNP, ktoré je jedným z najväčších v Európe už tradične hostilo otvorenie Lesníckych dní.

Na zvolenskom námestí sa počas slnečného aprílového piatku prezentovalo v 22 rôznych stanovištiach množstvo slovenských lesníckych subjektov. Prítomní boli aj hostia zo susednej Českej republiky a Srbska. Zaujímavé činnosti a hry radi vyskúšali malí aj „veľkí“ návštevníci Lesníckych dní. Sadili stromčeky, čítali z letokruhov, hrali prírodné sudoku, scrabble, či iné hry. Veľký úspech mali aktivity lesnej pedagogiky, hudobný prelet časom v podaní českých trubačov, ukážky sokoliarstva, prehliadky poľovníckych a lesníckych tradícií i mnohé  lesnícke súťaže.

Na hlavnom pódiu odzneli príhovory predstaviteľov slovenského lesníctva i rezortu pôdohospodárstva. Diváci mali možnosť zhliadnuť príťažlivé filmové dokumenty o lesníckych dejinách a lesníctve vôbec. Okrem toho sa tradične udeľovala jubilejná plaketa. Tentokrát ju z rúk generálneho riaditeľa NLC Ľuboša Halvoňa prevzal za celoživotný prínos pri dokumentovaní lesníckej histórie Viliam Stockamnn. V programe bolo určite čo vidieť i počuť. Vystúpilo takmer 300 účinkujúcich. O večerný program sa s veľkým úspechom postarala aj známa kapela Vidiek.

Lesnícke dni vo Zvolene navštívilo v priebehu dňa ich otvorenia niekoľko tisíc ľudí. Vyše 1600 z nich volilo, tak ako každoročne, kráľa stromov. Tento rok s počtom hlasov 542 vyhral buk. Predbehol dub, smrek a javor.  Nemenej krásne a významné druhy stromov.

 

Program lesníckych dní následne pokračoval 21. apríla v Bratislave na Partizánskej lúke. Účastníci spoznávali les, jeho dreviny i živočíchy prostredníctvom hier a súťaží. Na záver zapálili aj vatru. 26. apríla sa aktivity presunuli do mesta Prešov, na jeho Hlavnú ulicu, aby pokračovali ako regionálne lesnícke dni na východe Slovenska. Zároveň bolo v ten deň čo vidieť i skúsiť aj v Kežmarku, na Hlavnom námestí i v kultúrnom dome. Návštevníci sa oboznámili s činnosťou miestnych lesníckych organizácií a nechýbali ani zážitkové programy pre širokú verejnosť.

Program lesníckych dní vyvrcholil 16. mája v Mestskom parku v Košiciach. Pre návštevníkov bolo pripravené množstvo aktivít lesnej pedagogiky, diskusie, ukážky poľovníckych a lesníckych aktivít, prvej pomoci v lese a bohatý kultúrny program.

Ako každoročne, aj v tomto roku sa o prípravu a realizáciu lesníckych dní, ktoré mali pestrý program, s veľkým úspechom u návštevníkov postarali: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Národné lesnícke centrum Zvolen, Lesy SR, š.p. a ďalšie slovenské lesnícke subjekty s podporou mediálnych partnerov.

Vydarené podujatie každoročne utvrdzuje organizátorov v tom, že je potrebné prezentovať lesníctvo a všetky jeho činnosti i súvisiace aktivity  v ich skutočnej, zaujímavej a rôznorodej podobe.

 

Autor: NLC

NSRV ARVI NSRV
tomenu