Lesnícke dni 2009 - aké boli?

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Vo Zvolene , dňa 12. 5. 2009

Slávnostným otvorením siedmej sezóny v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu sa symbolicky naplnili Lesnícke dni 2009 /22.4. – 1. 5. 2009/. Tretí ročník tohto čoraz populárnejšieho podujatia bol spojený nielen s pripomenutím si 240 výročia vydania Tereziánskeho lesného poriadku a vo svojom závere aj s oslavou storočnice Čiernohronskej lesnej železničky.
 
V rámci Lesníckych dní 2009 pokračoval projekt Stromy poznania, určený žiakom slovenských základných škôl, ktorí v rámci Lesníckych dní každoročne rozširujú svoje „miniarboréta“ o nové dreviny. V tomto roku sa do celoslovenskej akcie zapojilo 754 základných škôl a k ôsmim, doteraz vysadeným drevinám z predchádzajúcich ročníkov Lesníckych dní, pribudli v tomto roku ďalšie tri- lipa, breza a smrek pichľavý.
 
Lesnícke dni 2009 odštartovali 22. apríla vo Zvolene, kde ich svojou návštevou podporilo asi 2.500 ľudí a v nasledujúcich dňoch pokračovali s rovnakým úspechom aj v ďalších troch regionálnych centrách – 23. 4. v Poprade, 24. 4. v Košiciach a 26. 4. v Bratislave.
Okrem toho sa v rámci celého Slovenska uskutočnilo množstvo podujatí, korešpondujúcich s hlavnou myšlienkou Lesníckych dní: „Motivujme ľudí, aby poznávali les a lesníctvo, prírodu, aby ju chránili, zveľaďovali, neznečisťovali a tým prispejme k zachovaniu krás Slovenka pre budúce generácie“
Okrem rôznych výstav, exkurzií či detských výtvarných a vedomostných súťaží, uskutočnilo aj množstvo odborných akcií, ako napr. 5.ročník výstavy recyklácie PROEKO v Banskej Bystrici, odborný seminár o ochrane lesov vo Vysokých Tatrách či konferencia „Zmierňovanie následkov globálnej krízy – Drevo ako strategická surovina“ za účasti premiéra a členov vlády vo Zvolene.
Zároveň boli pre verejnosť sprístupnené aj nové náučné chodníky v Košiciach /Zvieratká v lese a Z histórie Košického hradu/, vo Vranove nad Topľou /Lesnícky chodník Bila hura/ a v Čiernom Balogu /o histórii obce a okolitej faune a flóre/. Nechýbala ani atraktívna ukážka splavovania dreva v žľabe v Dolnom Harmanci, či 29. ročník Celoštátnej súťaže v odborných zručnostiach lesníkov – stredoškolákov v Banskej Štiavnici.
Humánny rozmer projektu Lesnícke dni dodalo dobrovoľné darcovstvo krvi pod názvom Zelená kvapka krvi. V dňoch 20. až 30. 4. 2009 darovalo krv 130 darcov, 42 z nich tak urobilo počas Lesníckeho dňa vo Zvolene a v Poprade.
 
Tretí ročník Lesníckych dní tak opäť potvrdil známu pravdu – Lesy Slovenska sú našim najväčším bohatstvom a ich zachovávanie je našou prvoradou úlohou. Krédo „Starať sa o les rukami a nosiť ho v srdci“ spojilo všetkých organizátorov z  verejného, súkromného i štátneho sektora.
Zachovať zelené lesy a zdravé životné prostredie je úlohou pre nás všetkých, ktorým záleží na budúcnosti tejto planéty i jej obyvateľoch.
 
V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte prosím: Odbor komunikačný MP SR, Odbor komunikácie š. p. LESY SR, resp. GR NLC.
NSRV ARVI NSRV
tomenu