Medzinárodný deň lesov

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Medzinárodný deň lesov

Aj lesy oslavujú

Zvolen, 18. 3. 2019

LESY A VZDELÁVANIE– to je hlavný motív Medzinárodného dňa lesov 2019, ktorý je tak výzvou na zorganizovanie aktivity lesníkov pre školákov. Práve na tento deň 21. marca 2019 pripravili lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra vo Zvolene  workshop pre študentov stredných škôl v Banskej Štiavnici, na ktorom bude rezonovať LES.  

21. marec ako Medzinárodný deň lesov vyhlásilo v roku 2012 Generálne  zhromaždenie OSN v spolupráci s Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Národné lesnícke centrum sa už tradične pripája k výzve na zorganizovanie aktivít zameraných na zvýšenie povedomia o lesoch, o ochrane lesov a udržateľnom rozvoji všetkých typov lesov. V rámci týždňa od 18. do 22. marca sa bude realizovať niekoľko podujatí pre rôzne cieľové skupiny.

Vyvrcholením kampane je 21. marec, kedy sa stretnú lesní pedagógovia a študenti štyroch stredných škôl v Banskej Štiavnici (Stredná odborná škola  lesnícka, Gymnázium Andreja Kmeťa, Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Stredná odborná škola služieb a lesníctva) práve v priestoroch SOŠ lesníckej, aby spoločne oslávili Medzinárodný deň lesov. Počas workshopu budú jednotlivé študentské tímy plniť úlohy, ktorých spoločným menovateľom budú lesy, stromy a ich význam pre spoločnosť. Riešenia úloh postupne odhalia posolstvá Medzinárodného dňa lesov.

Kampaň má celoslovenský charakter a zapájajú sa do nej lesníci a lesní pedagógovia z rôznych regiónov.

Veríme, že myšlienka tohtoročnej témy – „Učiť sa milovať lesy!“ –  sa naplní.     

Podujatie pripravilo Národné lesnícke centrum Zvolen.

-nlc-

NSRV ARVI NSRV
tomenu