Ministerstvo školstva odporúča lesnú pedagogiku

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Ministerstvo školstva odporúča lesnú pedagogiku


Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová v reakcii na iniciatívu
Národného lesníckeho centra (NLC) a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
súhlasila s odporúčaním lesnej pedagogiky školám ako súčasti environmentálneho vzdelávania.
NLC sa koordináciou a rozvojom lesnej pedagogiky v celoslovenskom kontexte zaoberá od
svojho vzniku v roku 2006. Odvtedy odborne vyškolilo vyše 300 lesných pedagógov
v akreditovaných kurzoch i nadstavbových seminároch. Realizuje etablované a obľúbené
aktivity ako napríklad Detská lesnícka univerzita, programy pre materské a základné školy,
Lesnícke dni, Deň Zeme, Medzinárodný deň lesov, ako aj domáce i medzinárodné odborné
semináre a sympóziá zamerané na lesnú pedagogiku. V súčasnosti pripravuje aj nový
akreditovaný program pre učiteľov – Učenie o lese.
Dnešná doba všadeprítomnosti digitálnych technológií priam volá po návrate človeka k prírode.
Lesní pedagógovia pritom využívajú tri základné piliere svojej jedinečnej výučby. Hlavu – pre
poznanie, ruky a oči pre vnímanie reálneho sveta okolo nás a srdce pre vytváranie vzťahu k lesu
a prírode.


-nlc-
  

NSRV ARVI NSRV
tomenu