Raňajky s novinármi na NLC

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Raňajky s novinármi na NLC

V piatok 22. 02. 2019 sa v priestoroch Národného lesníckeho centra vo Zvolene uskutočnili ďalšie, v poradí už druhé „Raňajky s novinármi“. Toto podujatie otvoril Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD., generálny riaditeľ NLC. Člen expertnej skupiny Ing. Jozef Bučko, PhD. prezentoval súčasné vedecké poznatky o stave a perspektívach slovenskej populácie hlucháňa hôrneho. Podľa neho by ochrane populácie hlucháňa pomohlo skôr aktívne pestovanie lesov vyhovujúcim hlucháňovi, ako vyhlasovanie ďalších bezzásahových režimov a manažmentové opatrenia regulujúce výskyt jeho predátorov. Vedúci Lesníckej ochranárskej služby Andrej Kunca informoval zástupcov médií o aktuálnej situácii týkajúcej sa jedného z najvýznamnejších listožravých škodcov na lesných drevinách – mníšky veľkohlavej v súvislosti s jej očakávaným premnožením. Toto je pravdepodobné hlavne na západnom Slovensku v priebehu mesiacov máj – jún, pričom ohrozené sú nielen lesné porasty, ale aj poľnohospodárske kultúry, ovocné sady a záhrady. V tejto súvislosti pracovníci LOS poskytnú odbornú a poradenskú činnosť dotknutým subjektom vrátane usmernenia o používaní autorizovaných prípravkov.

-TASR-

NSRV ARVI NSRV
tomenu