Stanovisko Národného lesníckeho centra k tvrdeniam pani Lapinovej

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Stanovisko Národného lesníckeho centra k tvrdeniam pani Lapinovej

 

 

Národné lesnícke centrum (NLC) sa dôrazne ohradzuje voči  snahám o poškodzovanie  dobrého mena organizácie a manipulovaniu verejnej mienky. V informáciách, ktoré poskytuje v rozhovoroch bývalá zamestnankyňa - kontrolórka pani Ľubica Lapinová médiám, neustále zameriava pozornosť len na svoju nezamestnanosť a zlú sociálnu situáciu, ktoré priamo odvodzuje od krokov a opatrení, ktoré prijalo NLC.

 

Počas trvania súdneho sporu však nikdy neboli vyvrátené aj jej pracovné a ľudské pochybenia, ktoré sú neustále zamlčované. Napriek tomu ponúklo NLC p. Lapinovej adekvátne pracovné miesto, ako aj kompenzáciu ušlej mzdy. Následne bola na NLC aj zamestnaná, pričom ona na vlastnú žiadosť z pracovného pomeru po krátkom čase odišla. 

 

Napriek ústretovosti organizácie a skutočnosti, že neexistujú nijaké dôvody na takéto konanie, naďalej pokračuje  cestou sporov, konfliktov a zavádzania verejnosti prostredníctvom médií, čo vedenie i ostatných pracovníkov NLC mrzí.

 

Národné lesnícke centrum transparentne poskytlo pri riešení podozrení vo veci Forestportálu maximálnu súčinnosť všetkým vyšetrujúcim orgánom na Slovensku i v zahraničí (OLAF). Forestportál je plne funkčný a poskytuje dôležité informácie a podporu v oblasti lesného hospodárstva. Ohradzujeme sa preto proti tvrdeniam pani Lapinovej, ako aj proti ich politickému i mediálnemu zneužívaniu. Národné lesnícke centrum je nezávislou odbornou, profesionálnou a progresívnou organizáciou, ktorá nielen prijíma, ale aj realizuje konkrétne opatrenia  smerujúce k čo najtransparentnejšej činnosti.

 

Autor: NLC

 

press[at]nlcsk.org | www.nlcsk.org 

Kontakt: + 421 918 826 683

NSRV ARVI NSRV
tomenu