Strategické zámery manažmentu veternej kalamity v chránených územiach

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Medzinárodný workshop

Strategické zámery manažmentu veternej kalamity v chránených územiach
 
Štrbské Pleso, Slovenská Republika, 4. – 6. Máj 2009
 
4. – 6. mája 2009 sa na Štrbskom Plese konal medzinárodný workshop s názvom „Strategické zámery manažmentu veternej kalamity v chránených územiach“.
 
Pripravovaný workshop mal zhodnotiť vývoj manažmentu veternej kalamity na Slovensku od poslednej rozsiahlej kalamity v roku 2004.
 
Workshop organizovalo FAO – Subregionálny úrad pre Strednú a Východnú Európu v spolupráci s Národným lesníckym centrom pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva SR. Boli na ňom predostreté všetky aspekty týkajúce sa neštátnych vlastníkov lesov, miestnych zastupiteľstiev, ochrancov prírody a taktiež sa zaoberal potenciálnymi druhotnými škodami spôsobenými podkôrnym hmyzom ako aj vybudovaním komunikačnej siete odborníkov pri vzniku kalamitných situácií. Pozornosť sa venovala odporúčaniam pri odstraňovaní následkov kalamít so zreteľom na rozvoj eko-turizmu a rekreačných možností vo Vysokých Tatrách.
 
Cieľom organizovaného workshopu bolo:
  • Poskytnutie informácií medzinárodnej komunite o pokalamitnej situácii (2004 – 2008) a riadení škôd v Slovenskej Republike,
  • Ohodnotenie doterajšieho vývoja (2004 – 2008) podľa záverov prijatých na medzinárodnom workshope „Strategické zámery manažmentu veternej kalamity“ v Sielnici, 18. – 21. Apríla 2005,
  • Diskusia na tému budúceho postupu pri riešení kalamít spôsobených podkôrnym hmyzom v chránených oblastiach národného a medzinárodného významu,
  • Zabezpečenie rozvoja koncepcie manažmentu veternej kalamity na Slovensku,
  • Zvýšenie povedomia o opatreniach proti šíreniu podkôrneho hmyzu v rámci koncepcie multifunkčného obhospodarovania lesov.
 
NSRV ARVI NSRV
tomenu