Stretnutie GCC MCPFE

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Zasadnutie HLAVNÉHO RIADIACEHO výboru

Ministerskej konferencie o ochrane lesov v Európe
 
 
Zvolen, 30. september 2009
 
 
Ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe (MCPFE) je najvyšším politickým grémiom európskych ministrov, v ktorých kompetencii je lesníctvo. Prijíma strategické politické rozhodnutia o jeho ďalšom smerovaní v Európe. Jedná sa o tzv. paneurópsky proces, ktorého základným cieľom je zabezpečovanie a propagácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.
V čele štruktúry MCPFE je Hlavný riadiaci výbor (GCC), ktorého zasadnutie sa konalo 23. – 24. septembra 2009 v Tatranskej Javorine. V GCC v súčasnosti pôsobí päť krajín (Poľsko, Nórsko, Španielsko, Nemecko a Slovenská republika), ktoré riadia celý proces z vecného i finančného hľadiska. Členstvo v GCC je založené na rotačnom princípe. SR bude v ňom pôsobiť do roku 2024 a v roku 2019 resp. 2020 by mala byť v hostiteľskej pozícii 8. MCPFE v Európe.
V priebehu dvoch dní členovia GCC prediskutovali otázky ďalšieho smerovania celého procesu, s dôrazom na plánované prijatie Paneurópskej právne záväznej dohody o lesoch. Na stretnutí sa tiež prezentovala nová komunikačná stratégia, v rámci ktorej vznikla tematická webová stránka www.mcpfe.org. Na záver GCC sa schválil kalendár pripravovaných pracovných podujatí a zároveň potvrdil termín konania ďalšej MCPFE, ktorá sa bude konať v Oslo v júni 2011.

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu