Začali sa prípravy 8. Ministerskej konferencie o ochrane lesov v Európe

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Začali sa prípravy 8. Ministerskej konferencie o ochrane lesov v Európe

Bratislava, 21. 03. 2019

Zvolen, 22. 03. 2019

 

Kalamity. Rozpad lesných ekosystémov. Rúbanie v národných parkoch. Tieto, ako aj ďalšie titulky sa čoraz častejšie objavujú v médiách. Väčšinou je za vinníka označený lesnícky sektor či samotní lesníci. Je to ale naozaj tak?

Vedci, politici, ako aj predstavitelia lesníckej prevádzky sa zhodujú na tom, že hlavným spúšťačom   rozpadu lesných ekosystémov v celej Európe, ktorý verejnosť intenzívne vníma aj u nás, je zmena klímy. Rastúca frekvencia a intenzita prírodných katastrof spojená s klimatickými zmenami prináša mnoho negatívnych dopadov po celom svete a európske lesy nie sú výnimkou. Uvedomujú si to aj čelní predstavitelia ministerstiev zodpovedných za lesy naprieč celou Európou.

Viac než 60 delegátov z tridsiatky európskych krajín a viacerých pozorovateľských organizácií medzivládneho politického procesu FOREST EUROPE sa stretlo 19. a 20. marca v Bratislave, aby spoločne začali diskutovať o príprave v poradí už ôsmej Ministerskej konferencie o ochrane lesov v Európe. Práve otázka ochrany lesov v meniacom sa prostredí vrátane ich adaptácie na klimatické zmeny má byť jednou z kľúčových tém konferencie.

Organizačná jednotka Liaison Unit Bratislava bola poverená, aby za asistencie Hlavného koordinačného výboru procesu FOREST EUROPE pripravila návrh ministerského rozhodnutia, ktoré bude následné prerokované na ďalšom Zasadnutí na úrovni expertov a predložené na zváženie ministrom v rámci Medzivládnej konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe, ktorá sa bude konať 28. a 29. októbra 2020 v Bratislave.

Nové medzinárodné záväzky by sa mali zameriavať najmä na posilnenie nadnárodnej spolupráce, budovanie kapacít a prenos poznatkov v prevencii a adaptácii lesov a lesníctva na klimatickú zmenu ako aj lepšiu pripravenosť na častejší výskyt extrémnych klimatických javov.

Okrem nosnej témy Ministerskej konferencie boli experti oboznámení aj o pokrokoch v implementácii pracovného  programu FOREST EUROPE, príprave Správy o stave lesov v Európe, ako aj s podujatiami, ktoré proces FOREST EUROPE pripravuje v blízkej budúcnosti.

 

 

 

 

 

Kontakt:

Ing. Igor Viszlai, PhD.

Communication Expert                                

igor.viszlai@foresteurope.org

+421 45 53 14 368

 

Stránka zasadnutia: https://foresteurope.org/event/14770/

Fotogaléria: https://www.flickr.com/photos/foresteurope/sets/72157706097164941

NSRV ARVI NSRV
tomenu