Archív

skipmenu

tomenu

Ukončené verejné obstarávania - rok 2011:

Podprahová zákazka: s názvom "Mobilný GIS" uverejnená vo vestníku verejného obstarávania č. 162/2011 zo dňa 19.8.2011 pod č. 06417-WYT

Výzva na predloženie ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou: s názvom "Prírastkomery s príslušenstvom"

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky (podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk) "TONERY - NLC" "tonery-nlc.doc"

Výzva na predloženie ponuky (podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk) "TONERY - PROJEKTY" "tonery-projekty.doc"

Výzva na predloženie ponuky (podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk) "Feromónové odparníky, feromónové lapače a ostatný materiál." Výzva Súťažné podklady

Výzva na predloženie ponuky (podlimitná zákazka - neprioritné služby) - letecké meračské snímkovanie - letecké fotografické služby - "LMS" "úprava vyzvy LMS"

Výzva na predloženie ponuky (podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk) "GPS" , "GPS angl."

Výzva na predloženie ponuky (podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk) "Zabezpečenie upratovacích služieb."

Výzva na predloženie ponuky (podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk) "Klimatizačná miestnosť"


Ukončené verejné obstarávania - rok 2010:

Výzva na predloženie ponuky (podlimitná zákazka zadávaná postupom podprahovej zákazky s výzvou na predkladanie ponúk na poskytnutie neprioritných služieb) Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok.“

 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY PRE PODPRAHOVÚ ZÁKAZKU -Autoklávy (výzva.pdf)

 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY PRE PODPRAHOVÚ ZÁKAZKU - Nákup stereomikroskopov s príslušenstvom. (výzva.pdf)

 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY PRE PODPRAHOVÚ ZÁKAZKU - Nákup centrifúg. (výzva.pdf)

Výzva na podanie súťažnej ponuky na letecké meračské snímkovanie (výzva.doc), mapa územia -  (PrílohaLMS2010-A3.pdf)

Výzva na podanie súťažnej ponuky na dodávku kancelárskeho papiera (výzva.doc)


Verejné obstarávanie  programov starostlivosti o lesy v roku 2010 s platnosťou od roku 2012

Verejné obstarávanie na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy  (PSL)- podprahové zákazky  - rok 2010

 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 17 - Krásny Brod
 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 18 - LC Brzotín I.
 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 19 - Jánošíkovo 13
 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 20 - Kláštor
 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 21 - Kýčera
 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 22 - Martinské Hole
 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 23 - Paráč
 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 24 - Rudno
 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 25 - Zákamenné
 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 26 - Osrblie
 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 27 - Stará Turá
 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 28 - Nové Mesto nad Váhom
 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 29 - Trenčianske Stankovce
 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 30 - Opatová
 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 31 - Kšinná

Verejné obstarávanie na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy (PSL) - zákazky s nízkou hodnotou - rok 2010

 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 32 - Cemjata
 • Výzva na predloženie súťažnej ponuky č. 33 - LC Jovsa

Ukončené verejné obstarávania - rok 2009:

Výzva na podanie ponuky - Služby v oblasti zabezpečovania personálu a realizácie školení - 30.11.2009  (príloha-vyzva.pdf)

Výzva na podanie ponuky - Služby v oblasti zabezpečovania personálu a realizácie školení. (príloha-vyzva.pdf)

Výzva na predloženie ponuky - Dodávka a montáž plastových okien a dverí - NLC Sokolská 2, Zvolen - 2. etapa. (príloha-vyzva.pdf)

Výzva na podanie ponuky – verejné obstarávanie náhradných dielov k výpočtovej technike a drobnej výpočtovej techniky. Bližšie informácie nájdete v prílohe. (príloha-vyzva.doc)

Výzva na podanie súťažnej ponuky - zabezpečenie personálu a realizácia školení (výzva. školenia. doc)

Výzva na podanie súťažnej ponuky - tvorba reklamných filmových snímok v oblasti lesníctva (výzva.film.doc) - zrušený postup

Výzva na podanie súťažnej ponuky - tvorba reklamných filmových snímok v oblasti lesníctva (výzva.film.doc)

Výzva na podanie súťažnej ponuky - dodávka čistiacich a upratovacích služieb v budovách NLC Zvolen (vyzva.upratovanie.doc)

Výzva na podanie súťažnej ponuky - dodávka laboratórneho nábytku pre  NLC Zvolen (výzva.nábytok.pdf)

NSRV ARVI NSRV
tomenu