Podlimitné a nadlimitné zákazky

skipmenu

tomenu

 

Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy.

Súťažné podklady - pdf

Súťažné podklady - doc

Korigenda - Komunikácia od 19.10.2018

Vysvetlenie

 


Stavebné práce podľa projektu Národné lesnícke centrum – Zvolen ul. Sokolská, J. C. Hronského, J. Švermu zníženie energetickej náročnosti. 

Výzva na predkladanie ponúk

Redakčná oprava č.1

Súťažné podklady

Časť č. 1:   príloha č. 1- projektová dokumentácia - vlastný projekt - dopravné značenie - bleskozvod - požiarna ochrana - statický posudok - teplotech. posúdenie

                      príloha č. 2 - rozpočet     

Časť č. 2:   príloha č. 1- projektová dokumentácia - stavebná časť - elektroinštalácia

                      príloha č. 2 - rozpočet     

Časť č. 3:   príloha č. 1- projektová dokumentácia - zdravotechnika - vykurovanie

                      príloha č. 2 - rozpočet     

Časť č. 4:   príloha č. 1- projektová dokumentácia -  A-D  - E

                      príloha č. 2 - rozpočet     

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky - Príloha č.1

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 2

Informácia o otváraní ponúk - časť Ostatné

Informácia o otváraní ponúk - časť Kritériá

 


NSRV ARVI NSRV
tomenu