Zákazky zadávané v zmysle § 9 ods. 9

skipmenu

tomenu

 

Dátum 
zverejnenia

Názov zákazky

Dátum
predkladania  ponúk

Text výzvy na predkladanie ponúk

Poznámka

9.8.2013

Ochranné osobné pracovné prostriedky

14.08.2013 o 14.00 hod.

 Výzva 
Príloha

 

10.9.2013

Letenky

17.09.2013 o 12:00 hod.

Výzva

 

 10.9.2013

 Fotodokumentácia pre publikáciu

16.9.2013 o 14.00 hod. 

Výzva  , Príloha  č. 1 , Príloha č.2 

 

16.9.2013 

Potrava pre laboratórny chov hmyzu 

 20.9.2013 o 10:00 hod.

výzva 

 

17.9.2013 

 Korektúra textu v anglickom jazyku

 23.9.2013 o 10:00 hod.

výzva

 

18.9.2013 

 Kávovar

24.9.2013 o 10:00 hod. 

výzva

 

25.9.2013

Telemetrické obojky, Vysielač TT2 Globastar + VHF

7.10.2013 o 10:00 hod.

výzva

 

 1.10.2013

Vysokotlakové termostatické ventily a hlavice

4.10.2013 o 12:00 hod.

výzva 

 

8.10.2013 

Rekonštrukcia kúrenia v Hornej interventke v Banskej Štiavnici 

 14.10.2013 o 10:00 hod.

výzva

 

14.10.2013

Ubytovacie a stravovacie služby, prenájom konferenčnej miestnosti

21.10.2013 do 10:00 hod

výzva

 

28.10.2013

Pasce na odchyt medveďa a rysa

31.10.2013 do 10:00 hod

Výzva
Zmluva

 

11.11.2013

Informačný systém pre semenárske laboratórium

18.11.2013

výzva

 

13.11.2013

Sada (prístroj na meranie vodného potenciálu pôdy) - senzory a dataloger 

20.11.2013

výzva
zmluva

 

21. 11. 2013

Zimné pneumatiky

27.11.2013

výzva
príloha

 

26.11.2013

PSL Gabčíkovo

6.12.2013

výzva
zmluva

 

26.11.2013

PSL Šamorín

6. 12. 2013

výzva
zmluva

 

26. 11. 2013

PSL Galanta

6. 12. 2013

výzva
zmluva

 

27.11.2013

Terénny počítač

3.12.2013

výzva

 

04.12.2013

Potreby pre terénnych pracovníkov

9.12.2013

výzva  
18.12.2013 Nákup náhradných dielov, prevádzkových látok a príslušenstva vozidiel pre autodopravu NLC

27.1.2013

do 12:00 hod.

výzva  
3.1.2014 Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie projektu - NLC 10.1.2014

výzva

príloha

oprava - príloha

 

21.1.2014

Zabezpečenie upratovacích služieb pre NLC v meste Zvolen

28.1.2014

do 11:00 hod.

výzva  
10.2.2014 Vytvorenie učebného materiálu v odbornej angličtine 14.2.2014 do 10.00 hod.

výzva

zmluva

 
13.2.2014 Prevádzkové výdavky – spotrebný materiál - odparníky na podkôrny hmyz 19.2.2014 do 11.00 hod. výzva  
27.2.2014 Vykonanie výberovej terestrickej inventarizácie lesa 5.3.2014 do 12:00 hod

výzva

Zmluva o dielo 

Príloha č.1

Príloha č.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia - zverejnenie priameho zadania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v zn. nesk. predpisov nad 1000 eur

Dátum                    Predmet zákazky                                   Dátum             Spoločnosť:
zverejnenia                                                                               zadania                             
v profile VO:                                                                              zákazky:

11. 9. 2013    Pracovný workshop partnera projektu     17.9. 2013 

2.12.2013      Oprava GPS telemetrických obojkov       6.12.2013    Vectronic AEROSPACE GmbH,Nemecko

3.1.2014        Divadelné predstavenie                              7.1.2014     Divadlo J.G.Tajovského

24-1-2014     Dohľad nad plnením akreditačných požiadaviek S-315     24.1.2014   Slovenská národná akreditačná služba

NSRV ARVI NSRV
tomenu