Zverejňovanie v zmysle zákona 25/2006 Z.z. s účinnosťou do 1.7.2013

skipmenu

tomenu

P o d p r a h o v á   z á k a z k a :   

Tonery - NLC          Výzva na predkladanie ponúk                        

                                 Vysvetlenie súťažných podkladov

                                 Otváranie ponúk - oznámenie


P o d p r a h o v á   z á k a z k a : 

Tonery - Projekty    Výzva na predkladanie ponúk

                                  Vysvetlenie súťažných podkladov

                                  Otváranie časti ponúk "Ostatné" - oznam

                                  Otváranie časti ponúk "Kritériá" - oznam


P o d p r a h o v á   z á k a z k a :    

Softvér na spracovanie a klasifikáciu údajov diaľkového prieskumu Zeme a priestorové modelovanie

                                 Otváranie časti ponúk "Ostatné" - oznam

                                 Otváranie časti ponúk "Kritériá" - oznam

______________________________________________________________________________________________________

P o d p r a h o v á   z á k a z k a :    

Softvér na spracovanie a analýzu obrazových údajov diaľkového prieskumu Zeme predovšetkým satelitných a leteckých záznamov

                                  Otváranie časti ponúk "Ostatné" - oznam

                                  Otváranie časti ponúk "Kritériá" - oznam

______________________________________________________________________________________________________

NSRV ARVI NSRV
tomenu