Technické zariadenia

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Por. č.

Názov zariadenia

Výrobca

Použitie zariadenia

1.

Váhy presnosti I AB 204 S

Metler

váženie

2.

Váhy presnosti I  AG 135     

Metler

váženie

3.

Váhy presnosti I  XP 205 DR/M

Metler

váženie

4.

Predvážky A WPS 4000/C/2

Radwag

váženie

5.

Absorpčný spektrometer AAS Thermo ICE 3000 (AAS-F, AAS-GTA)

Thermo

Fischer

zistenie obsahu minerálnych prvkov v pôde, vode a biomase

6.

Atómový emisný analyzátor AES -ICP 725 Radial

Varian

zistenie obsahu minerálnych prvkov v pôde, vode a biomase

7.

N/C/S elementary

FLASH 1112

Thermo Finnigen

meranie - obsahu prvkov C, N a S a H v pôde a biomase

8.

Absorpčný

Spektrofotometer AMA 254

altec

meranie - obsahu prvkov Hg v pôde, vode a biomase

9.

Spektrometer SPECTROQUANT PHARO 300

merck

Použitie pre spektrofotometrické metódy  NH4+ vo vodách, príst. P v pôdach

10.

pH - meter    91

wtw

Stanovenie pH v pôdach

11

pH - meter    inoLab pH Level 2

wtw

Stanovenie pH vo vodách

12

Konduktometer 730

wtw

Stanovenie vodivosti vo vodách a pôdach

13

pH- meter 702 M Titrino

Metrohm

Stanovenie pH a alkalinity vo vodách

14

Iónový chromatograf  Dionex ICS 1000

Dionex

Stanovenie aniónov vo vodách Cl, F, NO2, NO3 a SO4

15

TOC-V-CPH

Shimadzu

Stanovenie celkového dusíka a rozpustného uhlíka vo vodách

16

Sušiareň Stericel

Stericel

sušenie stanovenie vlhkosti, sušiny

17

Chladnička LIEBHERR nerez.

liebherr

uloženie vzoriek

18

Chladnička LIEBHERR nerez.

liebherr

liebherr

19

Trepačka GFL 3016

gfl

príprava  výluhov z pôd a biomasy

20

Vodný kúpeľ Memmert

memmert

príprava  výluhov z pôd a biomasy

21

Pumpa vákuová XF-54 230 50

millipore

pomocné zariadenie pre stanovenie sušiny

22

Muflová pec - ANETA

aneta

stanovenie popola

23

Sušiareň KCW - 100

kcw

sušenie stanovenie vlhkosti, sušiny

24

Sušiareň VENTICEL 404

venticel

sušenie stanovenie vlhkosti, sušiny

25

Mlynec Fritsch pulverisete 156

Fritsch

mletie vzoriek biomasy

26

Mlynec IKA Universal MLYN M 20

ika

mletie vzoriek biomasy

27

Werner- príprava DI a DM vody

werner gmbh

príprava deionizovanej vody pre mineralizáciu biomasy, pôdy

28.

Vákuová sušiareň VACUCELL

Vacucell

sušenie stanovenie vlhkosti, sušiny

29.

Sušiareň BINDER 600 l

Binder

sušenie stanovenie vlhkosti, sušiny

30.

Mikrovlnka Mars-X -PreSS

CEM

mineralizácia vzoriek biomasy

31.

Rezný mlyn RETSCH SM 100

retsch

mletie vzoriek biomasy

30.

Mlyn FRITSCH P pulverisete  8

fritsch

Preosievanie vzoriek pôd - sito 2 mm

31.

Kalcimeter

Eijkelkamp

Stanovenie uhličitanov

NSRV ARVI NSRV
tomenu