Publikácie

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveň |    Vytlačiť

 

PERIODICKÉ PUBLIKÁCIE
Cena bez DPH v EUR
Cena
bez DPH
v SKK
LESNÍCKY ČASOPIS – FORESTRY JOURNAL, r. 2007 – 4 čísla
1,66
50,–
 
 
 
ODBORNÉ PUBLIKÁCIE
Cena bez DPH v EUR
Cena
bez DPH
v SKK
Šmelková Ľ.: Pestovanie lesa I.
3,82
115,–
Saniga M.: Pestovanie lesa II.
4,15
125,–
Šmelková Ľ. a kol.: Lesné škôlky
4,81
145,–
Bartoška J.– Urban C.– Majer D.: Obsluha a údržba hydraulických rúk
v lesnom hospodárstve
2,85
86,-
Lukáč T.: Motorová píla – obsluha, údržba, technika a technológia práce
5,97
180,–
Lukáč T.: Lanovky v lesníctve
3,98
120,–
Čajánek K.: Druhovanie, ciachovanie a meranie dreva
3,65
110,–
Kušpál J.: Manipulačné linky na skladoch dreva
3,98
120,–
Kol. autorov: Pesticídy v lesnom hospodárstve
1,96
59,–
Tutka J. a kol.: Oceňovanie
7,63
230,–
Šmelko a kol.: Meranie lesa a dreva
8,13
245,–
Kol. autorov: Práca s verejnosťou a vzťah k lesu
8,13
245,–
 
 
 
POPULÁRNO-NÁUČNÁ LITERATÚRA
Cena bez DPH v EUR
Cena
bez DPH
v SKK
Kol. autorov: Hry v lese
4,38
132,–
Hej, horička zelená
6,47
195,–
Rakyta E.: Na Poľane vlci vyjú
6,14
185,–
Heinrich J.: Lesoviny
6,14
185,–
Junek J.: Putovanie za kúzlom lesných železníc…vôňa dymu a ihličia
8,96
270,–
 
 
 
CUDZOJAZYČNÁ LITERATÚRA, SLOVNÍKY
Cena bez DPH v EUR
Cena
bez DPH
v SKK
Čapek M.: Anglicko-slovenský a slovensko-anglický lesnícky a drevársky slovník
3,98
120,–
Česneková A.: Poľovnícky slovník nemecko-slovenský a slovensko-nemecký
3,85
116,–
     
Bližšie informácie na emailovej adrese: fekiacova@nlcsk.org

 

OBJEDNÁVACÍ LIST LESNÍCKYCH TLAČÍV A PUBLIKÁCIÍ

NLC –- oddelenie reprografie Zvolen, Sokolská 2, 960 92 Zvolen                           045/5202 365

ČÍSLO

NÁZOV TLAČIVA PUBLIKÁCIE

POPIS TLAČIVA

CENA
v € (bez DPH)

CENA
v €
(s DPH)

OBJED.  POČET ks, BLOKY

 

Metodický postup pre zakladanie semenných zdrojov podľa vyhlášky MP SR č. 64/2001 Z. z.  

publikácia

 

2,02

 

2,22

 

L 141

Bilancia zalesňovacích povinností podľa JPRL

A3 list

0,10

0,12

 

Vyhl.č.297/2011 Z.z.

Evidencia ťažby dreva a holín

A4 list

0,06

0,07

 

Vyhl.č.297/2011 Z.z.

Evidencia obnovy lesa

A4 list

0,06

0,07

 

Vyhl.č.297/2011 Z.z.

Evidencia pestovnej činnosti a ostatných výkonov

A4 list

0,06

0,07

 

L 145a

Ročný plán zalesňovania

A3 list

0,12

0,14

 

L 145b

Ročný plán ťažby

A3 list

0,12

0,14

 

L 145c

Ročný plán ostatnej pestovnej činnosti

A3 list

0,12

0,14

 

Vyhl.č.297/2011 Z.z.

Ročná evidencia výkonov v lesných porastoch

A3 list

0,12

0,14

 

Vyhl.č.297/2011 Z.z.

Ročná eviden.ochrany lesa a lesníckotech. meliorácií

A3 list

0,12

0,14

 

15-16-2004

Karta pôvodu porastu

A4 list

0,06

0,07

 

15-14-97

Evidencia vyznačených stromov na ťažbu

A4 list/140g

0,15

0,18

 

6-5-81

Zápisník pre meranie drev. zás. porastov primerkov. naplno

zošit

1,55

1,86

 

6-6-81

Zápisník pre meranie drev. zás. porastov reprezent. metód.

zošit

1,55

1,86

 

L6

Úkolový list

A5 blok/100

2,19

2,63

 

L 10

Číselník na dlhé drevo

A5 blok/100

2,19

2,63

 

L 11

Číselník na kusové a rovnané drevo

A5 blok/100

2,19

2,63

 

15-9-95

Povolenie na chystanie dreva
v samovýrobe

A5 blok/50

1,00

1,20

 

Z.z. č.176/2011

Doklad o pôvode dreva

A4 blok priamopr./100

4,00

4,80

 

Z.z. č.176/2011

Doklad o pôvode dreva

A5 blok priamopr./100

2,80

3,36

 

15-8-97

Súhlas na ťažbu dreva

A5 blok priamopr./100

2,80

3,36

 

15-14-97

Evidencia vyznačených stromov na ťažbu

A3 list/140g

0,15

0,18

 

L 61

Úkolový list

A4 blok priamopr./100

3,95

4,74

 

LA 43

Preukaz pôvodu dreva na prepravu a sprac. - štátne lesy

A4 blok priamopr./100

3,95

4,74

 

LA 43

(staré tlačivo)

Preukaz pôvodu dreva na prepravu a sprac. - neštát. lesy

A4 blok priamopr./100

 

3,95

 

4,74

 

LF41

 

Výrobno-mzdový lístok (FORESTA)

A4 blok priamopr./100

3,95

4,74

 

LF42

Výrobno-mzdový lístok
(bez druhotného zúčtovania)

A4 blok priamopr./100

3,95

4,74

 

LF43

Dodací a výkupný lístok (FORESTA)

A4 blok priamopr./100

3,95

4,74

 

LF44

Dodací výkupný lístok

A5 blok priamopr./100

2,80

3,36

 

LF45

Výrobno-hmotový lístok (FORESTA)

A5 blok priamopr./100

2,80

3,36

 

LF46

Ostatné mzdy a náhrady

A4 blok priamopr./100

3,95

4,74

 

 

Pracovné postupy HÚL/2008
(1 ks – 10,0 €)

Publikácia/sada

16,50

18,15

 

 

Denník zamestnanca lesníckej výroby (2011)

A5 mäkká väzba

5,00

6,00

 

 

Rastové tabuľky

I. časť

publikácia

4,03

4,43

 

 

Rastové tabuľky

II. časť  1. diel

publikácia

2,20

2,42

 

 

Rastové tabuľky

II. časť 2. diel

publikácia

2,20

2,42

 

 

Rastové tabuľky

III. časť

publikácia

2,93

3,22

 

 

Tabuľky jednotných objemových kriviek a výt. výšok

publikácia

2,38

2,62

 

  Objemové tabuľky  (objem hrubiny bez kôry na pni) publikácia 2,93 3,22  

 

Tabuľky objemu dreva guľatiny meranej s kôrou

publikácia

7,80

8,58

 

12-3-92/95

Zhodnotenie stavu stromov

A4 list

0,04

0,05

 

7-30-89/01

Výkaz zmien predpisov LHP (Ťažby dreva a prerezávky)

A4 list

0,04

0,05

 

7-37-2001

Výkaz zmien predpisov LHP (Obnovné zastúpenie drevín)

A4 list

0,04

0,05

 

7-32-89/01

Výkaz požadovaných výnimiek
z §8 ods. 3 z. č. 100/1997

A4 list

0,04

0,05

 

 Lp-2-1-94

Výkaz zásob a pohybu dreva

A4 list

0,04

0,05

 

 

Rybársky lístok

karta

0,07

0,08

 

 

Preukaz rybárskeho hospodára

A6 list

0,07

0,08

 

 

Preukaz rybárskej stráže

A6 list

0,07

0,08

 

 

Lesná stráž

karta

0,20

0,24

 

Zákonč.326/2005 Z.z.

Oprávnenie pre vstup na lesné pozemky...č.1,2,4,5

A6 karta

0,20

0,24

 

Zákonč.326/2005 Z.z.

Označenie Štátna správa...č.3/ a,b,c,d,e,f

karta

0,27

0,32

 

  Povolenie na lov zveri (iba na písomnú žiadosť-objednávku) blok priamopr./50  4,36  5,23  
Vyhláška č.125/2012 Lístok o pôvode ulovenej zveri

blok priamopr./50

 3,10 3,72  

  

tomenu