Kontakt

skipmenu
Nachádzate sa :

tomenu

 

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUMNLC
T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
tel. (spojovateľka): 045/532 03 16,
fax: 045/531 41 92, e-mail: nlc@nlcsk.org

Kontakt pre médiá:                                Ochrana osobných údajov           

Veronika Lehotská, Ing.                             Kontakt na zodpovednú osobu   

Mobil: +421 918 826 683                            e-mail: zodpovedna.osoba@nlcsk.org

e-mail: press@nlcsk.org

 


halvon-a

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.,  generálny riaditeľ:
tel.: 045/531 41 71, 0902 922 090
Leona Wengerová, sekretariát GR:                                                                               
tel.: 045/531 41 72, 0911 236 822
fax: 045/531 41 55

Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.

 

Ing. Miroslav Kovalčík, PhD., námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku:
tel.: 045/53 14 132 , 0904 992 955

Danica Trangošová, sekretariát námestníka GR:
tel.: 045/531 41 22
 

 

 

 

 

 

Ing. Ľubomír Veselý

Ing. Ľubomír Veselý, námestník generálneho riaditeľa pre služby a logistiku:

tel.: 045/53 14 328 , 0915 572 220

Danica Trangošová, sekretariát námestníka GR:
tel.: 045/531 41 22

 


lvu_75.gifNÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM – LESNÍCKY VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVOLEN
T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
tel. (spojovateľka): 045/532 03 16, fax: 045/531 41 92, e-mail: nlc-lvu@nlcsk.org

Tomáš BuchaDr. Ing. Tomáš Bucha, riaditeľ:
tel.: 045/531 41 33, 0911 659 997
Anna Pôbišová, sekretariát riaditeľa: 
tel.: 045/531 41 10, fax: 045/532 18 83

Stredisko Lesníckej ochranárskej služby, Lesnícka 11, 969 23 Banská Štiavnica
tel.: 045/691 11 44, fax: 045/691 10 44

NLC – LVÚ Zvolen, Výskumná stanica Košice, Moyzesova 18, 040 01 Košice
tel.: +421903455849

Výskumná stanica Juh,
Parková 557,  930 05 Gabčíkovo  
tel.: 0903 896 868
tel: 031/5594545


ulpv_75.gifNÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM – ÚSTAV LESNÍCKEHO PORADENSTVA A VZDELÁVANIA ZVOLEN
Sokolská 2, 960 52 Zvolen
tel.: 045/520 21 11, e-mail: nlc-ulpv@nlcsk.org 

sarvas.jpg

Ing. Milan Sarvaš, PhD., riaditeľ:
tel.: 045/520 22 13, 045/532 52 28, 0903 44 34 64

Ingrid Vajdová, sekretariát:
tel.: 045/520 24 02, 0902 920 113
fax: 045/532 52 26

Ing. Peter Balogh, PhD, námestník riaditeľa:
tel.: 045/520 22 60 , 0911 665 293


ulzi_75.gifNÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM – ÚSTAV LESNÝCH ZDROJOV A INFORMATIKY ZVOLEN
Sokolská 2, 960 52 Zvolen
tel.: 045/520 21 11, fax: 045/547 95 06, e-mail: nlc-ulzi@nlcsk.org 

Ing. Anna Miková, riaditeľka:
tel.: 045/520 22 12, 0902 922 084

Mária Kyseľová, sekretariát:
tel.: 045/520 22 31, 0902 923 950

Ing. Ján Poláčik, námestník riaditeľky:
tel.: 045/520 23 59, 0903 773 775


uhul_75.gifNÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM – ÚSTAV PRE HOSPODÁRSKU ÚPRAVU LESOV ZVOLEN
Sokolská 2, 960 52 Zvolen
tel.: 045/520 21zabka-a 11, fax: 045/547 95 06, e-mail: nlc-uhul@nlcsk.org

Ing. Ľuboš Žabka, riaditeľ:
tel.: 045/520 24 08, 0902 923 940,

Elena Hukelová, sekretariát:
tel.: 045/520 22 50, 0911 336 332,
fax: 045/547 95 06

Ing. Ivor Rizman, námestník riaditeľa:
tel.: 0902 923 040

 

 

 

 


 

 

 

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu