Forest Europe

skipmenu
Nachádzate sa :

tomenu

FOREST EUROPE (Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe) je paneurópsky politický proces pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov na celom kontinente. Proces FOREST EUROPE vytvára spoločné stratégie pre svojich 46 signatárskych štátov a Európsku úniu zamerané na ochranu a trvalo udržateľné využívanie lesov.

Úlohou FOREST EUROPE je zlepšiť spoluprácu v oblasti lesníckej politiky v gescii ministrov v štátoch Európy ako aj a podporovať trvalo udržateľné využívanie lesov s cieľom zabezpečenia funkcií lesov nevyhnutných pre celú spoločnosť.  

Od prvých aktivít Forest Europe v roku 1990, viedla spolupráca ministrov zodpovedných za lesníctvo v štátoch Európy k takým výsledkom ako bolo napríklad prijatie smerníc, kritérií a indikátorov pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov.

Od 1.1. 2016 prebrala Slovenská republika predsedníctvo v tomto procese do obdobia konania ďalšej, v poradí už 8. konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe. Počas predsedníctva Slovesnkej republiky zabezpečuje sekretariát procesu organizačná jednotka Národného lesníckeho centra - FOREST EUROPE Liaison Unit Bratislava.

tomenu