Mapovanie a kartografia

skipmenu

tomenu

1


Ponuka:


 • Tvorba lesníckych máp podľa štandardu digitálneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva v programe TopoL, ArcGis. (porastová mapa, obrysová mapa, organizačná mapa, ťažbová mapa a p.)
 • Poskytovanie a spracovanie priestorových GIS údajov digitálneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva
 • Spracovanie mapových zostáv: prieniky vrstiev, priestorové analýzy na základe priestorových a popisných údajov (mapa drevinového zloženia lesa, typologická mapa, mapa poľovného združenia, ortofotomapa, transparentné lesnícke mapy na podklade ortofotomapy, mapová zostava podľa požiadaviek )
 • Vektorizácia údajov z rôznych podkladov (biele plochy, lesné cesty, vodné toky a p )
 • Editácia a konsolidácia vektorových údajov
 • Mapy do GPS Garmin, WinMobile a Android (porastová mapa, obrysová mapa, organizačná mapa, mapa poľovného združenia, ortofotomapa, mapové zostavy podľa požiadaviek)
 • Konverzie vektorových a rastrových údajov do iných formátov
 • Transformácie vektorových a rastrových údajov do iných súradnicových systémov
 • Spracovanie a analýzy DMR, (vrstevnice, hypsometria, sklon a expozícia svahov, morfometrické analýzy - vertikálna a horizontálna krivosť, mikropovodia, dĺžka svahov, hillshade - tieňovanie, analýza slnečného žiarenia, analýzy podľa požiadaviek)
 • Tvorba modelov pre poloautomatické spracovanie priestorových údajov
 • 3D vizualizácia
 • Veľkoformátová tlač - mapové zostavy, jednoduché CAD výkresy, zmiešané CAD výkresy, postery, reklamné bannery, plagáty, 3D CAD vizualizácie, fotografie, potlač CD/DVD
 • Veľkoformátové skenovanie a transformácia rastrov

 

Technické vybavenie:


Software:

 • Topol 9 • ArcGis 10.1 • ArcGis for Sever 10.1 • Geomedia Pro 6.1 • Geomedia Terrain 6.1 • Erdas Imagine 2013 • Skyline TerraExplorer Pro • Photoshop • Corel Draw • Visual Foxpro
 • Hardware:
 • Grafické stanice HP Z400 Workstation
 • Diskové pole Hitachi
 • Skener: šírka skenovacej plochy: 42” (1067 mm), dĺžka skenovacej plochy: neobmedzená skenerom, maximálna šírka originálu: 44” (1118 mm), maximálna hrúbka originálu: 0.6“ (15 mm), maximálne rozlíšenie: 800 dpi, optické rozlíšenie: 508 dpi, snímanie obrazu: trojnásobný štvor-lineárny CCD, 22.500 pixelov (RGB triplets+B/W Panchromatic), režimy skenovania: 24-bit RGB, 8-bit extrahované/indexované farby, 8-bit šedá škála, 1-bit čierno-bielo, výstupné formáty: Windows Bitmap (*.bmp), Enapsulated Postscript (*.eps), JPEG (*.jpg), PDF (*.pdf), PC Paintbrush (*.pcx), TIFF (*.tif), SUN Raster Image (*.ras)
 • Veľkoformátová tlačiareň 1: Océ ColorWave 650 - tlačová technológia: Océ CrystalPoint, typ toneru: Océ TonerPearls, počet farieb: 4 (Cyan, Magenta, Yellow, Black), rozlíšenie: 600 dpi, maximálná šírka tlače: 42” (1067 mm)
 • Veľkoformátová tlačiareň 2: tlačová technológia: HP Thermal Inkjet, typ toneru: UV dye-based atrament, počet farieb: 6 (Cyan, Magenta, Yellow, Black,Light Cyan, Light Magenta)
 • Farebná atramentová fotografická tlačiareň: CANON PIXMA iP4950 - tlačová technológia: InkJet, typ toneru: ChromaLife100+ InkJet, počet farieb: 5 (Black, Black pigmented, Cyan, Magenta, Yellow), rozlíšenie: max. 9 600 × 2 400 dpi, maximálny rozmer tlače: formát A4, rýchlosť tlače: podľa normy ISO ESAT: 12,5 obr./min čiernobielo a 9,3 obr./min farebne

Referencie:


• LESY SR , š.p. Banská Bystrica • Technická univerzita Zvolen • UMB Banská Bystrica • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR • Slovenská Akadémia Vied • AutoCont SK a.s. • DRU a.s. • Propopulo s.r.o • Geotronics Slovakia, s.r.o. • ArcGEO Information Systems s.r.o • REPROBAN s.r.o. • STRABAG s.r.o. • G.P.S. Zvolen, spol.s.r.o. • Ing. arch. Alexander Bánovský, REPROS, Zvolen

 

tomenu