Návrh rekultivácie území

skipmenu

tomenu

1

Ponuka:


  • Posudzovanie stavu pôd lesných škôlok a škôlkárskych stredísk, vypracovanie návrhov hnojenia.
  • Projekty revitalizačných opatrení v lesoch (projekty vápnenia, prípadne úpravy výživy lesov na základe indikácie deficitu živín najmä v oblastiach s pretrvávajúcim pôsobením imisnej záťaže z minulosti).
  • Expertízy, posudky a poradenstvo v oblasti porúch výživy a rôznych nepriaznivých vplyvov na lesy (napr. vplyvy posypu pri zimnej údržbe ciest na lesy).
  • Projekty rekultivácií vrátane biologických rekultivácií a ozeleňovania

 

Technické vybavenie:


580

 

Referencie:


Hodnotenia pôd lesných škôlok a návrhy hnojenia pre štátne aj neštátne subjekty – od 90-tych rokov.
Projekty ozdravných opatrení.
Štúdie, expertízy a vyjadrenia k rôznym praktickým problémom ekológie lesa (dopady posypu ciest na okolité lesy, najmä v chránených územiach, poruchy výživy drevín).

 

 

kontakt2

tomenu