Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

skipmenu

tomenu

1


Ponuka:


Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment – EIA/ SEIA) je považovaný za jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Vo vyspelých krajinách sa uplatňuje viac ako tri desaťročia.

Máme tím akreditovaných odborníkov s osvedčením o odbornej spôsobilosti EIA a SEIA.

 

tomenu